Забава

Песма
ЛИФТ НИЈЕ ИГРАЧКА

Пусти песму Преузми песму

Апликација
ЛИФТ НИЈЕ ИГРАЧКА

Преузми апликацију

Newsletter

Име: E-маил:

Радно време током Васкршњих празника

Четвртак, 09. Април 2015.

За време Васкршњих празника од петка, 10. априла до понедељка 13. априла 2015. године, позивни и диспечерски центар радиће у петак, суботу и понедељак од 07:30 до 11:30. 

Дежурна служба хитних интервенција Јавног предузећа „Градско стамбено“ радиће од 0-24 часа на отклањању неодложних кварова на водоводу и канализацији, заједничким деловима електро инсталација, лифтовима, хидрофорима и хидроцилима.

Службу хитних интервенција ЈП „Градско стамбено“ можете добити на телефон 3950-300 или 3950-301.

ХИДРОПОСТРОЈЕЊЕ

Уторак, 24. Март 2015.

У систему одржавања стамбених објеката, ЈП ''Градско стамбено'' врши и сервисирање, одржавање као и замену хидропостројења, односно пумпи за повећање притиска воде.

То су уређаји за повећање притиска у зградама, како хладне тако и вруће воде, као и воде за потребе хидрантске мреже, за противпожарну заштиту. Број таквих уређаја је око 700 и састоје се од око 1600-1700 пумпи.

Велики број зграда у Београду има хидропостројења стара и по 25 - 35 година. То су најчешће неки од типова уређаја домаћеих произвођача, као што су ''Север''- Суботица и ''Јастребац''- Ниш као и '' Хидромонтажа'' – Сарајево , са класичном пресостатском регулацијом. Такви типови уређаја су престали да се производе још пре петнаестак година, а самим тим пре десет година и резервни делови за исте.

Данас због несташице резервних делова горе поменутих уређаја, и отежаног одржавања истих, ЈП ''Градско стамбено'' врши њихову замену новим, савременим уређајима.

Ради се о уређајима високе технологије и квалитета. Тим уређајима управљају фреквентни регулатори, који представљају технички најнапредније решење регулације рада хидропостројења. Променом броја обртаја пумпе у зависности од потрошње воде, притисак на потису се одржава константним , што доноси велике предности, као што су: уштеда енергије до 70%, у поређењу са класичном пресостатском регулацијом, меко упуштање и заустављање мотора (софт старт, софт стоп), смањење губитака у мрежи услед равномерног притиска (мањи број стартовања пумпе), већа поузданост у раду. Такви уређаји поседују вертикалне вишестепене центрифугалне пумпе, веома поуздане и технолошки савремене, са широком применом. Имају веома висок степен корисног дејства, а сви делови уређаја који су у додиру са водом су од нерђајућег челика. Такође треба напоменути да су уређаји са фреквентним регулаторима за разлику од старих који раде уз помоћ ваздушних склопки, контактора, биметала, доста тиши, скоро бешумни. 

ЈП ''Градско стамбено'' уграђује уређаје само водећих светских произвођача као што су ''Lowara'' , ''Wilo'', ''Grundfos''. Први такав уређај је уграђен пре осам година у солитеру у улици Грчића Миленка и до дана данашњег није била ниједна интервенција. Уградња таквог хидро-постројења је веома исплатива, како због малог броја поправки, тако и због велике уштеде електричне енергије. До данас је уграђено око 350 таквих уређаја и станари тих зграда су веома задовољни.

ПРИМЕР СТАРОГ УРЕЂАЈА

1.ЈПГ 2.ЈПГ 3.ЈПГ 4.ЈПГ

ПРИМЕР НОВОГ УРЕЂАЈА

1_1.ЈПГ 2_1.ЈПГ 3_1.ЈПГ 4_1.ЈПГ

Пад дела фасаде у Македонској 33

Субота, 21. Март 2015.

Приликом обиласка локације на којој је дошло до пада дела фасаде, в.д. директора ЈП "Градско стамбено" Никола Ковачевић изјавио је следеће:

"Зграду у Македонској 33 са које је вечерас отпао део фасаде одржава ЈП "Градско стамбено". Наше одржавање се односи само на основно одржавање зграде, јер према закону власници станова су власници фасаде, што значи да је фасада приватно власништво. Управо из тог разлога Државна ревизија је у прошлости више пута забрањивала Граду да улаже новац у фасаде са образложењем да државни новац не сме да се троши на приватно власништво. Станари ове зграде никада нису пријавили да постоји проблем са фасадом.

Морам да истакнем да су на последњем спрату зграде извршене грађевинске адаптације које нису изведене од стране Градског стамбеног док су у приземљу, у ресторану Шуматовац, вршени обимни грађевински радови због којих станари воде спор са власником ресторана. На лице места ће изаћи и грађевинска инспекција која ће утврдити да ли неки од поменутих радова има везе са падом дела фасаде. Град Београд је управо због оваквих ситуација пре неколико месеци покренуо иницијативу за измену Закона о одржавању како би се фасаде, лифтови и кровови у случају опсности по безбедност, прогласили јавним интересом и тако се законски омогућило Граду да интервенише заједно са станарима. Поред тога, изменом Закона све зграде које немају потписан уговор са неком предузећем за одржавање, биће одржаване од стране Градског стамбеног. Тако ћемо увести ред у одржавање зграда, осигурати безбедност и чистоћу у зградама.

Као директор ЈП "Градско стамбено" наложио сам да од сутра инжењерске екипе Стамбеног изврше обилазак фасада и направе анализу стања сваке од њих како бисмо знали да ли су неке од њих опасне по безбедност. Ми као предузеће овај посао не би смели да радимо до измене закона, али ја ћу као директор преузети ризик и наредити да се провера одмах изврши јер је у питању безбедност људи."

Радови на уклањању преосталих делова фасаде склоних паду су завршени у току данашњег дана.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ: САВЕТИ И ПРЕПОРУКЕ

Среда, 25. Фебруар 2015.

Одржавање и поправке

Готово сви уређаји која се употребљавају у домаћинствима користе електричну енергију. Да би њихово коришћење било безбедно, неопходна је пре свега потпуна исправност електроинсталација, као и самих уређаја. Нажалост, и у двадесетпрвом веку се дешавају несреће изазване дејством електричне енергије.
Савремени стандарди по којима се пројектују и изводе електроинсталације, онемогућавају стварање ситуација у којима се при нормалној експоатацији могу десити несреће. Истовремено, и савремени уређаји за домаћинства су такође пројектовани и направљени управо тако да се при нормалној експлоатацији не ствара опасност по корисника и околину.
Поставља се питање шта све може изазвати несрећу узроковану електричном енергијом?

Руководећи се нашим искуством у раду на одржавању електроинсталација, најчешћи узроци се могу сврстати по следећим категоријама:

Нестручне поправке: ово је сигурно један од првих узрока који могу изазвати несреће у коришћењу електроинсталација. Колико пута нам се десило да стари осигурач „поправимо“ такозваним лицнама. Оригинални осигурачи имају своје називне вредности. У ситуацији када вредност струје пређе номиналну, у оригиналном осигурачу такозвана лицна се, услед топлоте коју ствара прекомерна струја, просто истопи и прекида напајање.

У ситацији када се у патрону топљивог осигурача налази такозвана лицна за коју поуздано не знамо струју прекида, најчешће долази до прекомерног загревања. Оно изазива убрзано старење изолације која пуца, и губи своје карактеристике. Такође се дешава да се на местима наставака каблова такође повећава температура. Дуготрајна експлоатација у овим условима, осим слабљења карактеристика изолације, може да изазове пожаре, и они се најчешће дешавају у разводним ормарима.

Многи мисле да су уградњом аутоматских осигурача и лимитатора у потпуности заштитили своје инсталације. Нажалост, на тржишту се још увек појављују фалсификати који су за кориснике примамљивији, јер су много јефтинији од оригинала. Споља изгледају исто, али им се унутрашњост битно разликује од оригинала. Наша препорука је да се куповина оваквих уређаја обавља у за то специјализованим радњама, јер тренутна уштеда касније може много више да кошта. Некада се та тренутна уштеда плати и трагично изгубљеним животима.

Појачавање постојећих лимитатора које омогућава да се комотно користе готово сви потрошачи истовремено никако није добро, и изазива сличне последице као и кућно „лицновање“ топљивих осигурача.

Места на којима најчешће избијају пожари узроковани електричном енергијом су разводни ормари са бројилима за мерење утрошка ел. енергије. У самим ормарима се често пале ел. бројила због интезитета струја које увелико надмашују дозвољене вредности. Такође се пале и места спојева, најчешће код самих клема где су прелазни отпори повећани и већ оштећени ранијим преоптерећењима.

Нестручно пројектовање и извођење такође могу бити узроци несрећа. 

Прописи и стандарди

Многе зграде које су изграђене до осамдесетих година прошлог века, имају и инсталације рађене по тада важећим стандардима. У међувремену стандарди су се мењали у корист безбедније експлоатације и прилагођавали се новим технологијама у изградњи објеката. У многим зградама постоје инсталације такозваним бергман цевима у које су увучене жице са текстилном изолацијом. Пресеци водова најчешће нису димензионисани према постојећим потрошачима. Бројила електричне енергије су смештена у дрвене ормаре. Системи заштите електромреже се најчешће не могу сврстати ни у једну категорију.

Савремени начин живљења захтева све већу потрошњу електричне енергије, што узрокује напрезање мреже и преко граница дозвољеног. И у тим ситуацијама долази до пожара, најчешће у разводним ормарима.

Једнако велики проблем при реконструкцијама и израдама нових инсталација јесте неприлагођавање постојећим стандардима и системима заштите. 
У случају да дође до квара на електроинсталацијама, поправку препустите за то квалификованом мајстору. За услуге тражите одговарајући оверен рачун са описом радова.

Пројектовање и извођење радова такође препустите фирмама и појединцима који су регистровани за ову делатност.

У случајевима када су зграде изграђене пре тридесет и више година, преглед инсталација препустите регистрованим установама и тражите њихове препоруке.

Када су у питању заједничке инсталације, ЈП „Градско стамбено“ вам је сигуран партнер. Стојимо вам на располагању не само за поправке, већ и за савете и сугестије сваке врсте са циљем да се потенцијална хаварија спречи, или ако до ње ипак дође, да се последице најбрже и најбезболније санирају.

ДОБРО ОДРЖАВАЊЕ-разводни ормар са аутоматским осигурачима ЛОШЕ ОДРЗАВАЊЕ-разводна табла са осигурачима са топљивим умецима Последице могу бити врло опасне! Последице могу бити кобне!

Радно време током празника

Петак, 13. Фебруар 2015.

Дежурна служба хитних интервенција ЈП „Градско стамбено“ радиће и током предстојећих празника у понедељак и уторак, 16. и 17. фебруара, током целог дана и ноћи. 

Служби хитних интервенција ЈП „Градско стамбено“ суграђани се могу обратити на телефон 3950-300 или 3950-301 од 00-24, 365 дана у години. 

Позивни центар ЈП „Градско стамбено“ током предстојећих празника у понедељак и уторак, 16. и 17. фебруара 2015. године, радиће од 7:30 до 11:30, и у том периоду ће примати пријаве грађна на телефон 353-7777.