Забава

Песма
ЛИФТ НИЈЕ ИГРАЧКА

Пусти песму Преузми песму

Апликација
ЛИФТ НИЈЕ ИГРАЧКА

Преузми апликацију

Newsletter

Име: E-маил:

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ: САВЕТИ И ПРЕПОРУКЕ

Среда, 25. Фебруар 2015.

Одржавање и поправке

Готово сви уређаји која се употребљавају у домаћинствима користе електричну енергију. Да би њихово коришћење било безбедно, неопходна је пре свега потпуна исправност електроинсталација, као и самих уређаја. Нажалост, и у двадесетпрвом веку се дешавају несреће изазване дејством електричне енергије.
Савремени стандарди по којима се пројектују и изводе електроинсталације, онемогућавају стварање ситуација у којима се при нормалној експоатацији могу десити несреће. Истовремено, и савремени уређаји за домаћинства су такође пројектовани и направљени управо тако да се при нормалној експлоатацији не ствара опасност по корисника и околину.
Поставља се питање шта све може изазвати несрећу узроковану електричном енергијом?

Руководећи се нашим искуством у раду на одржавању електроинсталација, најчешћи узроци се могу сврстати по следећим категоријама:

Нестручне поправке: ово је сигурно један од првих узрока који могу изазвати несреће у коришћењу електроинсталација. Колико пута нам се десило да стари осигурач „поправимо“ такозваним лицнама. Оригинални осигурачи имају своје називне вредности. У ситуацији када вредност струје пређе номиналну, у оригиналном осигурачу такозвана лицна се, услед топлоте коју ствара прекомерна струја, просто истопи и прекида напајање.

У ситацији када се у патрону топљивог осигурача налази такозвана лицна за коју поуздано не знамо струју прекида, најчешће долази до прекомерног загревања. Оно изазива убрзано старење изолације која пуца, и губи своје карактеристике. Такође се дешава да се на местима наставака каблова такође повећава температура. Дуготрајна експлоатација у овим условима, осим слабљења карактеристика изолације, може да изазове пожаре, и они се најчешће дешавају у разводним ормарима.

Многи мисле да су уградњом аутоматских осигурача и лимитатора у потпуности заштитили своје инсталације. Нажалост, на тржишту се још увек појављују фалсификати који су за кориснике примамљивији, јер су много јефтинији од оригинала. Споља изгледају исто, али им се унутрашњост битно разликује од оригинала. Наша препорука је да се куповина оваквих уређаја обавља у за то специјализованим радњама, јер тренутна уштеда касније може много више да кошта. Некада се та тренутна уштеда плати и трагично изгубљеним животима.

Појачавање постојећих лимитатора које омогућава да се комотно користе готово сви потрошачи истовремено никако није добро, и изазива сличне последице као и кућно „лицновање“ топљивих осигурача.

Места на којима најчешће избијају пожари узроковани електричном енергијом су разводни ормари са бројилима за мерење утрошка ел. енергије. У самим ормарима се често пале ел. бројила због интезитета струја које увелико надмашују дозвољене вредности. Такође се пале и места спојева, најчешће код самих клема где су прелазни отпори повећани и већ оштећени ранијим преоптерећењима.

Нестручно пројектовање и извођење такође могу бити узроци несрећа. 

Прописи и стандарди

Многе зграде које су изграђене до осамдесетих година прошлог века, имају и инсталације рађене по тада важећим стандардима. У међувремену стандарди су се мењали у корист безбедније експлоатације и прилагођавали се новим технологијама у изградњи објеката. У многим зградама постоје инсталације такозваним бергман цевима у које су увучене жице са текстилном изолацијом. Пресеци водова најчешће нису димензионисани према постојећим потрошачима. Бројила електричне енергије су смештена у дрвене ормаре. Системи заштите електромреже се најчешће не могу сврстати ни у једну категорију.

Савремени начин живљења захтева све већу потрошњу електричне енергије, што узрокује напрезање мреже и преко граница дозвољеног. И у тим ситуацијама долази до пожара, најчешће у разводним ормарима.

Једнако велики проблем при реконструкцијама и израдама нових инсталација јесте неприлагођавање постојећим стандардима и системима заштите. 
У случају да дође до квара на електроинсталацијама, поправку препустите за то квалификованом мајстору. За услуге тражите одговарајући оверен рачун са описом радова.

Пројектовање и извођење радова такође препустите фирмама и појединцима који су регистровани за ову делатност.

У случајевима када су зграде изграђене пре тридесет и више година, преглед инсталација препустите регистрованим установама и тражите њихове препоруке.

Када су у питању заједничке инсталације, ЈП „Градско стамбено“ вам је сигуран партнер. Стојимо вам на располагању не само за поправке, већ и за савете и сугестије сваке врсте са циљем да се потенцијална хаварија спречи, или ако до ње ипак дође, да се последице најбрже и најбезболније санирају.

ДОБРО ОДРЖАВАЊЕ-разводни ормар са аутоматским осигурачима ЛОШЕ ОДРЗАВАЊЕ-разводна табла са осигурачима са топљивим умецима Последице могу бити врло опасне! Последице могу бити кобне!

Радно време током празника

Петак, 13. Фебруар 2015.

Дежурна служба хитних интервенција ЈП „Градско стамбено“ радиће и током предстојећих празника у понедељак и уторак, 16. и 17. фебруара, током целог дана и ноћи. 

Служби хитних интервенција ЈП „Градско стамбено“ суграђани се могу обратити на телефон 3950-300 или 3950-301 од 00-24, 365 дана у години. 

Позивни центар ЈП „Градско стамбено“ током предстојећих празника у понедељак и уторак, 16. и 17. фебруара 2015. године, радиће од 7:30 до 11:30, и у том периоду ће примати пријаве грађна на телефон 353-7777.

Безбедност станара на првом месту

Среда, 11. Фебруар 2015.

ЈП „Градско стамбено“ је у уторак 10.02.2015. године у присуству великог броја новинара, В.д. директора Николе Ковачевића, као и председника општине Раковица Владана Коцића почело са уклањањем делова фасаде склоних паду на згради Видиковачки венац 75.

Још пет зграда на потезу од броја 75 до броја 85 има сличан проблем. „Градско стамбено“ ће наставити ову акцију док се опасност на уклони са свих 6 спорних зграда. Проблем је дугогодишњи и настао је тако што је фирма Ран комерц, која је изводила радове на постављању фасаде, очигледно неквалитетно извела радове, а директна последица тога јесте фасада која се љушти и чији делови отпадају, и самим тим представља озбиљну претњу по безбедност станара и пролазника.

Против извођача који је у међувремену отишао у стечај, поднета је кривична пријава и чека се судски епилог. ЈП „Градско стамбено“ је у новембру 2013. године покренуло опсежну вишемесечну акцију прегледа свих фасада зграда које су одржавање повериле овом предузећу управо како би помогло корисницима. О резултатима прегледа су обавештене скупштине ових зграда. Нажалост, на великом броју зграда је фасада дотрајала и потребна је ревитализација исте. Зграде на Видиковачком венцу су у посебно тешкој ситуацији с
обзиром на врло компликовану правну ситуацију.

Према речима В.д. Директора, ЈП „Градско стамбено“ ће као и до сада безбедност станара стављати на прво место. Ковачевић је истакао да ће стамбено, иако не сноси одговорност и кривицу за насталу ситуацију, урадити све како би удоговору са општинским и градским властима пронашло трајно решење за станаре ових стамбених зграда. 

Овом приликом молимо председнике скупштина зграда да уколико примете делове фасаде склоне паду исто пријаве ЈП “Градско стамбено”.

Урбани алпинисти на задатку В.д. директора Стамбеног и председник општине Раковица Одношење делова отпале фасаде

ПРИЗРЕНСКА 7 ­ РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ЛИФТА

Уторак, 10. Фебруар 2015.

На овој адреси је од јуна 1941. до новембра 1958. године живео наш једини нобеловац Иво Андрић. Овде је написано и нека од својих највећих дела „На Дрини ћуприја“, „Травничка хроника“, „Госпођица“,...

Лифт је направљен двадесетих до тридесетих година прошлог века, и готово на прагу столећа свога рада, почео је да станарима задаје превише мука, па је ревитализација била неопходна.

Призренска 7.јпг после.јпг пре.јпг

Галерија фотографија пре извођења радова

Друга командна табла !.јпг ИМГ_0001.ЈПГ ИМГ_0036.ЈПГ ИМГ_0049.ЈПГ ИМГ_0061.ЈПГ

Погледај све слике

Галерија фотографија након извођења радова

ИМГ_0004.ЈПГ ИМГ_0007.ЈПГ ИМГ_0008.ЈПГ ИМГ_0021.ЈПГ ИМГ_0022.ЈПГ

Погледај све слике

Радно време током празника

Среда, 31. Децембар 2014.

Дежурна служба хитних интервенција ЈП „Градско стамбено“ радиће и током предстојећих празника 1., 2, и 7. јануара током целог дана и ноћи.

Служби хитних интервенција ЈП „Градско стамбено“ суграђани се могу обратити на телефон 3950-300 или 3950-301 од 00-24, 365 дана у години.

Позивни центар ЈП „Градско стамбено“ неће радити 1.јануара и 7.јануара, док ће 2., 3., и 4. јануара 2015. године, позивни центар на телефон 353-7777 пријаве грађана примати у периоду од 7:30 до 11:30.

Улепшане зграде победнице конкурса Најлепши улаз 2014. године

Четвртак, 25. Децембар 2014.

Пет представника београдских општина који су понели ласкаву титулу Најлепши улаз за 2014. године ЈП „Градско стамбено“ обрадовало је признањем као и симболичним наградама за лепши и лакши свакодневни живот у београдским зградама.

Највредније комшије и најсложније Скупштине зграда које су учиниле да њихови улази буду свима за пример ЈП „Градско стамбено“ наградило је јелкама, украсима, отирачем, лопатама за снег и слатким пакетићем за најмлађе становнике награђене зграде. Управо својим ангажовањем и радом станари побољшавају услове живота у својим стамбеним зграда јер „Моја зграда то је мој дом и желим да га уредим по свом“.

Најлепши улаз за 2014. годину су: 

  • Палилула – Поенкареова 12
  • Раковица – Видиковачки венац 53
  • Стари град –Ђуре Даничића 11
  • Нови Београд – Марка Челебоновића 15
  • Врачар – Булевар Ослобођења 53

 

Дјуре-даницица-бр.11.јпг Марка-Целебоновица-бр.15.јпг Пенкерова-12.јпг Видиковацки-венац-бр.53.јпг