Pratite nas

Чишћење стамбених зграда

Крајем новембра 2009. године ЈП „Градско стамбено“ поделило је корисницима својих услуга преко 260 000 брошура које садрже најважније информације, као и нове погодности у вези са услугом организације чишћења стамбених зграда. У брошури се налазе информације о томе како постати корисник услуга одржавања хигијене у стамбеној згради, врсте чишћења које се обављају, цена и начин плаћања, као и нова динамика чишћења и прања заједничких делова стамбене зграде која је повећана и сада се обавља једном недељно.

Чишћење стамбених зграда

Уторак, 01. Децембар 2009.

чишћење стамбених зграда

Како да уђете у систем за чишћење ЈП "Градско стамбено" ?

Председник Скупштине станара зграде подноси писани Захтев радној јединици ЈП "Градско стамбено" на својој општини. Захтеву претходи Одлука већине станара о прихватању услова под којим "Стамбено" изводи ову услугу, а то значи да зграда мора имати формирану Скупштину станара и печат зграде. Са захтевом и Одлуком предаје се и листа од најмање 3 (три) станара (име, презиме, број стана и контакт телефон) који ће бити овлашћени да потписују Записник о чишћењу, након сваког чишћења. По предаји Захтева на терен ће изаћи стручна служба "Стамбеног" чији је задатак да утврди да ли зграда задовољава пропозиције "Стамбеног" о уласку зграде у систем чишћења.
По испуњењу свих услова, услуга почиње од следећег месеца (под условом да је процедура пријема у систем чишћења завршена до 15-ог у месецу). На рачуну "Инфостана" се појављује нова ставка чишћење која стиже сваком станару у згради.

Цена чишћења код "Стамбеног" и начин плаћања

Цену чишћења у "Стамбеном" одређује Скупштина града као његов оснивач. Она износи 178,40 динара (са ПДВ-ом) по стану на месечном нивоу.
Плаћање се врши путем градског сервиса обједињене наплате комуналних услуга, уплатницама "Инфостана", једном месечно. Попуст од 5% може се остварити кроз редован попуст "Инфостана"-а, плаћањем обједињеног рачуна до 15-ог у месецу. Повлашћене категорије становништва плаћају субвенционисану цену, односно умањену и до 50%, у зависности од категорије субвенције (О субвенцијама се можете информисати на www.infostan.rs ). Остатак до пуне цене плаћа Град Београд.

чишћење уплатница

Документа за улазак у систем чишћења

Сви фомулари (Захтев, Одлука Скупштине зграде, Листа овлашћених станара) могу се преузети у било којој организационој јединици ЈП "Градско стамбено" или на овој интернет страници.

Сва потребна документа за улазак у систем чишћења ЈПГС, можете преузети овде.

Захтев за пријем у систем чишћења, као и осталу документацију можете поднети искључиво лично (не путем Интернета) и то на писарници дирекције ЈПГС, Данијелова 33, или на било којој од десет радних јединица ЈПГС .

За додатне информације позовите Центар за комуникације ЈПГС , радним даном од 7:30 до 15:30 часова, на број телефона 0800 200 011.

динамика чишћења

Листа појединачних докумената за улазак у систем чишћења

Прегледом докумената утврдили сте да је за започињање процедуре уласка у систем чишћења ЈПГС (као уосталом и сваког другог уговорног односа са ЈПГС) потребно да имате формирану Скупштину/Савет зграде, као и најважнији орган тог тела - председника Скупштине/Савета зграде. Овде се можете подсетити како да формирате Скупштину/Савет зграде.

Актуелно > <