Pratite nas

Савети

Послови Скупштине зграде

Скупштина стамбене зграде обавља следеће послове:

  1. доноси програм одржавања зграде;
  2. одлучује о начину организовања радова на одржавању зграде;
  3. доноси одлуке о извођењу радова на одржавању зграде;
  4. усваја годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде
  5. утврђује висину и начин обезбеђивања средстава за одржавање зграде;
  6. одређује услове и начин одржавања реда у згради;
  7. одлучује о осигурању зграде;
  8. уређује начин коришћења заједничких делова зграде;
  9. одлучује о побољшању услова становања у згради и о другим питањима у вези са одржавањем и управљањем зградом, у складу са законом.
прочитај више

Оснивање Скупштине зграде

Препорука је да грађани формирају Скупштину зграде, која ће као правно лице решавати текуће проблеме. Њеним оснивањем сви проблеми би били евидентирани на једном месту, уштедело би се време суграђана и била би лакша комуникација са надлежним службама. Све информације око формирања Скупштине зграде грађани могу добити у Бео-ком сервису лично или позивањем бесплатног телефона 0800-110-011 (радним даном, 07.00-22.00)
прочитај више

Граничне надлежности

Понекада долази до преклапања надлежности више јавних комуналних предузећа из практичних разлога или због недовољно прецизне регулативе. То су такозване граничне надлежности, када је неопходно разграничити шта је чија обавеза како би постојећи комунални проблем био решен.
прочитај више

Надлежности

У оквиру Градске управе за питања стамбених услуга надлежан је Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

Радове на одржавању стамбених зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине (хитне интервенције) на подручју 10 градских општина обавља ЈП "Градско стамбено". Предузеће је надлежно и за одржавање и поправку водоводних, канализационих и електричних инсталација и уређаја унутар зграда (иза прикључка на мрежу), уколико Скупштина зграде има потписан уговор.
прочитај више

Актуелно > <