Pratite nas

О нама

Јавно предузеће "Градско стамбено" је део комуналног система Града Београда и бави се одржавањем стамбених зграда, уређаја и инсталација на подручју 10 градских општина (Стари град, Палилула, Савски венац, Звездара, Врачар, Вождовац, Чукарица, Нови Београд, Земун, Раковица).

Радови које обавља ЈП "Градско стамбено" и њихово финансирање дефинисани су Законом  о становању и одржавању зграда  ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и врше се на основу уговора са скупштинама зграда. Трошкови одржавања се плаћају месечно преко уплатница "Инфостана". Годишње програме радова на одржавању заједничких делова стамбених зграда усваја Управни одбор ЈП "Градско стамбено", уз сагласност Скупштине града Београда.

Поред поменутих радова, Предузеће обавља и друге врсте радова, по посебним уговорима са скупштинама зграда (радови свих врста према понуди ЈП „Градско стамбено“, одржавање хигијене у заједничким деловима зграде, ситне поправке...).

У Служби хитних интервенција (00-24) раде мајстори свих профила који су опремљени потребним алатом, уређајима и резервним деловима и по позиву врло брзо стижу у најудаљеније делове Београда.

У ЈП "Градско стамбено" има 293 стално запослених радника. Већина запослених је средње стручне спреме - 60% и високе стручне спреме - 23%. Претежно су по струци дипломирани правници и инжењери.

Предузеће одржава око 13.581 зграда са око 248.927 станова.

Ранији називи:
  • Јавно предузеће за стамбене услуге (1990-2005)
  • СИЗ становања (1974-1990)
  • Градско стамбено предузеће (1966-1974)

Оснивач: Скупштина града Београда

Датум оснивања: 1. априла 1966.
Логин за запослене
Заборављена лозинка?
Newsletter

Актуелно > <