Pratite nas

О нама

Основна делатност ЈП "Градско стамбено" је одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима. То су радови којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника и околине (поправке кровова, фасада, лифтова, громобрана...) и послови хитних интервенција (водовод и канализација, електро радови, мање поправке и одглављења особа из лифта...) које обавља одељење хитних интервенција(00-24).

Одржавање зграда врши се на основу уговора закључених са стамбеним заједницама, које одлуку о закључивању уговора доносе у складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда.

На захтев власника станова и скупштина стамбених заједница, ЈП "Градско стамбено" на стамбеним зградама обавља и друге послове, који нису предвиђени поменутим уговором.  Они су великог обима и вредности, посебно се уговорају а плаћање се врши након њиховог завршетка, на до 60 месечних рата.
Такође, на основу одлуке скупштине стамбене заједнице ЈП "Градско стамбено" организује и врши надзор над обављањем услуга одржавања хигијене у заједничким деловима стамбене зграде: чишћење и прање степеништа, ходника, подеста... Ова услуга плаћа се посебно, месечно по стану, а обавља се једном недељно.

У Сектору за имовинско-правне послове овог предузећа корисницима је на располагању и обимна архивска документација о зградама, становима и корисницима/власницима станова и пословног простора у оквиру стамбене зграде.
Логин за запослене
Заборављена лозинка?
Newsletter

Актуелно > <