Pratite nas

Новости

50 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“

Субота, 02. Април 2016.
На данашњи дан, 1. Априла 1966.године, пре тачно 50 година основано је једно од најважнијих београдских предузећа "Градско стамбено предузеће", а од 2005.године преименовано  у Јавно предузеће "Градско стамбено", како се данас и зове. Ово Предузеће је део комуналног система Града Београда и бави се одржавањем стамбених зграда, на подручју 10 градских општина . 

Основна делатност ЈП "Градско стамбено" је одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима. То су радови којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника и околине (поправке кровова, фасада, лифтова, противпожарних инсталација, громобрана...) и послови хитних интервенција (водовод и канализација, електро радови, мање поправке и одглављења особа из лифта...) које обавља Служба хитних интервенција (00-24). ЈП Градско стамбено одржава 14.000 зграда са око 262.045 станова, а годишње обави преко 100.000 интервенција хитних и неодложних радова, редовних  текућих поправки, као и велики број инвестиционих радова, што говори о добром пословању поменутог предузећа. 
Пратећи друштвено-политичке промене у граду и излазећи у сусрет захтевима времена и потребама корисника услуга, предузеће се мењало и трансформисало, али у сваком тренутку наш основни циљ био је исти – пословање у складу са највишим стандардима, како у пружању сервисних услуга тако и у сарадњи и комуникацији са корисницима тих услуга. Данас, ЈП „Градско стамбено“ је једино јавно предузеће чији је квалитет пословања у 2016. години потврђен са стандардизацијом  чак шест ISO сертификата.

У циљу представљања нових услуга предузећа, као и комуникације са суграђанима, у оквиру Сајма за треће доба који се одржава од 01.04.2016.године до 03.04.2016.године на Београдском сајму у хали III, нашим суграђанима ће бити омогућено да дођу, виде и распитају се о актуелним пројектима које нуди наше Предузеће, као и да са стручно оспособљеним лицима попричају о свему што их интересује из области нашег пословања.

Презентоваћемо неке од пројеката које смо покренули током протеклог периода  и који управо за циљ имају побољшање услова живота у стамбеном зградама као и едукацију најмлађих чија нам је безбедност приоритет. 

Пројекат „Београд без баријера“  кроз који потпуно бесплатно уграђујемо рампе за особе са инвалидитетом свим зградама које нам се обрате захтевом. До сада смо уградили преко 100 рампи. 
Затим пројекат  „Напредна зграда“ где станарима нудимо урадњу Лед расвете, еколошког осветљења помоћу којег се смањује потрошња заједничке електричне енергије и оставарују значајне уштеде. Кроз уградњу савременог осветљења у заједничке просторије стамбених зграда, степениште, улазе, ходнике, подруме, ЈП „Градско стамбено“ понудом ове врсте услуге прикључује се европским и светским стандардима у уштеди електричне енергије као и увођењу еколошки прихватљивог вида осветљења у стамбене зграде.  Такође, грађани имају могућност уградње видео надзора својих улаза  и ходника, као и лифт кућица.
У току је акција „Лифт није играчка“ путем које, у циљу едукације деце и подизања нивоа безбедности ЈП "Градско  стамбено" дужи низ година успешно организује едуктивне представе за најмлађе ученике основних школа, а ускоро објављујемо почетак Конкурса за „Најлепши улаз Београда“. 

У циљу подизања нивоа квалитета Услуге одржавања хигијене и чишћења заједничиких делова стамбених зграда које одржава ЈП „Градско стамбено“, поред тренутног СТАНДАРД ПАКЕТА услуга станари ће имати могућност избора између још два пакета ПАКЕТ НАПРЕДНО и ПАКЕТ СЈАЈНО са повећаном динамиком чишћења са кварталног на месечни ниво, као и са месечног на недељни. Поред редовног чишћења, два пута годишње свака стамбена зграда имаће и услугу генералног, машинског прања свих заједничких просторија и површина.
Поред свих наведених пројекта, ЈП „Градско стамбено“ нуди станарима извођење хитних интервенција 24 доступно 24 сата дневно, стручно оспособљене службе за извођење свих радова, гартован квалитет изведених радова,  могућност извођења инвестиционих радова уз отплату на 24 месечне рате и преиод  гаранције на изведене радове, уз традицију дугу 5 деценија. 

 За све детаљније информације грађани могу позвати наш позивни центар на бројеве 0800/200 011 са фиксиних или *011 са мобилних телефона или погледати на нашем сајту www.stambeno.com
прочитај више

Фасаде

Петак, 18. Март 2016.

Како би ЈП „Градско стамбено“ приступило радовима на санацији/ревитализацији фасаде, у складу са законским прописима, неопходно је да стамбена зграда, као инвеститор радова, изврши одређене предрадње.

На Писарници Предузећа попуњава се Захтев за извођење радова на санацији фасаде и истовремено се потписује Одлука о прихватању (потписује председник Скупштине зграде и печатира валидним печатом Скупштине зграде), којом се овлашћује ЈП”Градско стамбено” да у име и за рачун стамбене зграде спроведе поступак избора најповољнијег извођача за извођење предметних радова.

Уз Захтев се прилаже и следеће:

  • Идејни пројекат за санацију/ревитализацију фасаде,

  • Елаборат енергетске ефикасности, уколико се ради о енергетској санацији фасаде, потребно је доставити и,

  • копија Решења (оригинал на увид) којим се стамбеној згради одобрава извођење радова, издато од стране надлежног органа (за зграде површине до 800м² Решење доносе надлежне општинске службе, док за зграде површине преко 800м² Решење доноси Градскои секретаријат за урбанизам и грађевинске послове)

  • копија Потврде о статусу објекта, коју издаје Завода за заштиту споменика културе града Београда

  • копија Решења Завода за заштиту споменика културе града Београда о давању сагласности на Пројекат за санацију фасаде, уколико објекат ужива статус заштите или претходне заштите.Горе поменуте документе прибавља Скупштина зграде као инвеститор радова на поменутом објекту.

ЈП „Градско стамбено“ ће пружити услугу стручног надзора за време извођења радова, те наставити са праћењем објекта у гарантном року.

КВАЛИТЕТ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ВЕРИФИКОВАН ISO СЕРТИФИКАТИМА

Петак, 05. Фебруар 2016.
Јавном предузећу „Градско стамбено“, Београд дана 04. фебруара  2016. акредитована сертификациона кућа „ЛЛ-Ц Цертифицатион“ из Прага и њен заступник и представник за територију Србије, свечано је уручила сертификате за успостављени интегрисани менаџмент систем по захтевима међународних стандарда ISO 9001, ISO/ИЕЦ 27001, ISO 14001, ОХСАС 18001 и ISO/ИЕЦ 20000-1, чиме је демонстрирана опредељеност предузећа да своје пословање стално усаглашава са најбољом пословном праксом у погледу унификације пословних процеса, менаџмента ризицима пословања, менаџмента интерним и екстерним ИТ услугама и одговорном односу према животној средини и безбедности и здрављу.

Такође, Републичка унија потрошача, на основу провере усаглашености са међународним стандардом ISO 10002  уручила је Мишљење о имплементацији најбоље праксе и законских захтева са приговорима корисника услуга.

Стандардизовањем свог пословања ЈП Градско стамбено постаје прво јавно предузеће које својим друштвено одговорним пословањем поставља за главни циљ испуњење захтева свих заинтересованих страна. У средишту пословања су корисници услуга, као потрошачи, предузеће постаје представник потрошача у фирмама добављача, и свим пословним партнерима поставља нове неопходне  захтеве за успешну пословну сарадњу.

Оваквом визијом свог пословања ЈП Градско стамбено преузима водећу улогу на тржишту у окружењу, у области одржавања стамбених зграда.


прочитај више

100.000 ИНТЕРВЕНЦИЈА У 2015. ГОДИНИ

Петак, 29. Јануар 2016.
У току 2015. године ЈП „Градско стамбено“ одрадило је преко 100.000 интервенција на територији десет градских општина. У те интервенције спадају хитни и неодложни радови, као и текуће поправке. - Имали смо преко 20.000 хитних интервенција као што су заглављивање у лифту, пуцање водоводних и канализационих цеви, ситуације у којима наша Служба хитних интервенција реагује у року од сат времена. Урадили смо 30% више радова него 2014. године, смањењем трошкова оперативе и бољом контролом изведених радова, без повећања цене која и даље износи 6 динара по м2 за зграде без лифта и 9 динара по м2 за одржавање зграде са једним или више лифтова.  У ову цену спада и редован месечни сервис лифта и осталих зајеничких постројења у згради.  Поред ове врсте радова, изводимо и инвестиционе радове као што су комплетна санација фасаде, замена лифта, реконструкција кровних површина, дакле радове које станари додатно плаћају на 24 месечне рате. Како знамо да је цена тих радова висока и да и поред ових могућности представља оптерећење за кућни буџет, током ове године потрудићемо се да нађемо начин као би омогућили отплату на дужи временски период.


прочитај више

"ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ" ТБ СТУДИО Б

Петак, 22. Јануар 2016.
У 2015. години ЈП "Градско стамбено" одрадило је 166.000 интервенција у које спадају хитни и неодложни радови, као и текуће поправке.
Током прошле године обишли смо преко 3.000 зграда и кроз разговоре са председницима скупштина станара кренули да решавамо приоритетне проблеме у њиховим зградама као што су замена дотрајалих улазних врата, дрвених поштанских сандучића, кречење заједничких просторија, постављање противпожарних апрата итд. У 2016. години планирамо да обиђемо још 5.000 зграда како би на овај начин унапредили и побољшали квалитет становања наших суграђана. 
Постављено је 100 рампи за особе са инвалидитетом кроз пројекат "Београд без баријера" који настављамо и ове године.
Кроз пројекат "Напредна зграда" у 2016. години грађанима нудимо и могућност уградње еколошке ЛЕД расвете којом се знатно смањује потрошња заједничке енергије и уградњу видео надзора у улазима, као и у машинским просторијама лифтовских постројења, чиме се значајно подиже безбедност станара.
Општирније о изврешеним радовима у 2015. години као и о планираним активнстима и пројектима за 2016. можете погледати на нашој фацебоок страници: фацебоок   


прочитај више
Логин за запослене
Заборављена лозинка?
Newsletter

Актуелно > <