Pratite nas

Хитне интервенције

Поједини радови хитних интервенција (пуцање цеви, загушење канализације, заглављивање у лифту и др.) се извршавају, свакодневно, 24 часа, без одлагања, ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођења зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности.
У оквиру Сектора за техничке послове ради Одељење за хитне интервенције у којој су ангажовани искусни мајстори свих профила под руководством инжењера и техничара-диспечера. Одељење је опремљено са савременим алатима, резервним деловима и возилима тако да по примљеном позиву у најудаљеније делове Града стиже за најкраће могуће време. Телефони Службе су: 3950-300 и 3950-301.

прописује врсту радова, начин и време извођења радова ("Службени гласник РС" бр. 43/93).

Одељење хитних интервенција (00-24),
Данијелова 32
Тел: 3950-300, 3950-301
Факс: 2462-624
Радно време: 00.00-24.00

Актуелно > <