Pratite nas

Ценовник

На основу Уговора о одржавању власници станова плаћају накнаду месечно, преко уплатница ЈКП "Инфостан" и она за зграде без лифта износи 6,03 дин/м2 са пдв-ом, а за зграде са лифтом 9,29 дин/м2 са пдв-ом.

Одржавање хигијене у заједничким деловима зграде плаћа се такође преко месечних уплатница ЈКП "Инфостан" и плаћа се иста цена по стану – 178,40 са пдв-ом.

Радови по понуди плаћају се на основу фактуре на рачун ЈП "Градско стамбено".

Сертификати > <