Pratite nas

Ценовник

На основу Уговора о одржавању власници станова плаћају накнаду месечно, преко уплатница ЈКП "Инфостан технологије" и она за зграде без лифта износи 10,72 дин/м2 са пдв-ом, а за зграде са лифтом 17,12 дин/м2 са пдв-ом.

Одржавање хигијене у заједничким деловима зграде плаћа се такође преко месечних уплатница ЈКП "Инфостан технологије" и плаћа се иста цена по стану – 217,91 са пдв-ом.

Радови по понуди плаћају се на основу фактуре на рачун ЈП "Градско стамбено".

Актуелно > <