Pratite nas

Чишћење стамбених зграда

ЈП „Градско стамбено“  са традицијом пословања дугом 50 година,  кроз подизање нивоа квалитета у обављању услуга одржавања  заједничких делова стамбених зграда, тежи да допринесе побољшавању становања као и развоју здравије и пријатнијег животног окружења. Како кроз све своје услуге тако и кроз реализацију реализацију и своје услуге  ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (ЧИШЋЕЊЕ) .

Како да уђете у систем за чишћење ЈП "Градско стамбено" ?

Управник стамбене заједнице подноси писани Захтев радној јединици ЈП "Градско стамбено" на својој општини. Захтеву претходи Одлука већине станара о прихватању услова под којим "Стамбено" изводи ову услугу, а то значи да зграда мора имати формирану Скупштину стамбене заједнице и печат стамбене заједнице зграде. Након предаје Захтева на терен ће изаћи стручна служба ЈП "Градско стамбено" чији је задатак да утврди да ли зграда испуњава потребне услове за укључивање зграде у систем чишћења.
По испуњењу свих услова, услуга почиње од следећег месеца (под условом да је процедура пријема у систем чишћења завршена до 15-ог у месецу). На рачуну ЈКП "Инфостана - Технологија" се појављује нова ставка чишћење која стиже сваком станару у згради.

Цена чишћења код ЈП "Градско стамбено" и начин плаћања

Цена услуге чишћења одређена је од стране  Скупштине града Беогарда као оснивача. Она износи 181,59 динара без ПДВ-а, односно 217,91 динар са ПДВ-ом,  по стану на месечном нивоу.
Плаћање се врши путем градског сервиса обједињене наплате комуналних услуга, уплатницама ЈКП "Инфостана - Технологија", једном месечно. Попуст од 5% може се остварити кроз редован попуст "Инфостана-Технологија", плаћањем обједињеног рачуна до 15-ог у месецу. Повлашћене категорије становништва плаћају субвенционисану цену, односно умањену и до 30%, у зависности од категорије субвенције (О субвенцијама се можете информисати на www.infostan.rs   ). Остатак до пуне цене плаћа Град Београд.

ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (ЧИШЋЕЊЕ)  НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ обухвата:

  • Чишћење и прање заједничких делова стамбене зграде
  • Прање стакла на улазним и ветробранским вратима
  • Прање зидова лифт кабина
  • Прање гелендера и ограда степеништа
  • Уклањање паучине
  • Уклањање прашине са поштанских сандучића


Документа за улазак у систем чишћења

Фомулари се могу преузети у било којој организационој јединици ЈП "Градско стамбено" или на овој интернет страници.

Сва потребна документа за улазак у систем чишћења ЈПГС, можете преузети овде  .

Захтев за пријем у систем чишћења, као и осталу документацију можете поднети искључиво лично (не путем електонске поште) и то на писарници дирекције ЈП "Градско стамбено" Данијелова 33, или на било којој од десет радних јединица ЈПГС  .

За све додатне информације можете се обратити Позивном центру ЈП „Градско стамбено“ сваког радног дана у периоду  од 7:30 до 20:30, суботом од 07:30 до 15:30, недељом од 07:30 до 11:30. на број 0800 200 011 (позив је бесплатан из фиксне и мобилне мреже) или посетити наш сајт www.stambeno.com

Листа појединачних докумената за улазак у систем чишћења

Прегледом докумената утврдили сте да је за започињање процедуре уласка у систем чишћења ЈП "Градско стамбено"  (као уосталом и сваког другог уговорног односа са нашим предузећем) потребно да имате формирану Скупштину стамбене заједнице, као и најважнији орган тог тела – Управника стамбене заједнице.

Документа за излазак из система чишћења

Сви фомулари могу се преузети у било којој организационој јединици ЈП "Градско стамбено" или на овој интернет страници.

Сва потребна документа за излазак у систем чишћења ЈПГС, можете преузети овде.

Актуелно > <