Pratite nas

Оглас о продаји основних средстава предузећа


ТЕКСТ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ОГЛАСА

О ПРОДАЈИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕЋА

Сагласно Одлуци Надзорног одбора бр. 4510/2, од 23.11.2018. године


ЈП ’’Градско стамбено’’ – Београд

Београд, Данијелова 33


О Г Л А Ш А В А

ПРОДАЈУ СЛЕДЕЋИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕЋАБрој

ВОЗИЛО

Стање возила

Регистарски број возила

Година произ-

водње

Основне карактеристике

Почетна цена у дин.

(без ПДВ-а)

1

Теретно возило марке PEUGEOT тип PARTNER 190C 1.4Е

исправно


BG 053-DS

2006

број шасије:

VF3GCKFWC96214377 ,

број мотора: KFW10FST5PSA5505637

снага мотора: 55 кw,

запремина мотора: 1360,

маса: 1140,

носивост: 755,

боја: бела

102.340,00

2

Теретно возило марке PEUGEOT тип PARTNER 190C 1.4Е

исправно


BG 563-FI

2006

број шасије:

VF3GCKFWC96236278

број мотора:

KFW10FST5PSA5582817

снага мотора: 55 кw,

запремина мотора: 1360,

маса: 1140,

носивост: 715,

боја: бела

104.748,00


3

Теретно возило марке PEUGEOT тип PARTNER 190C 1.4Е


исправно


BG 051-ĐF

2006

број шасије:

VF3GCKFWC96236284

број мотора:

KFW10FST5PSA5582648

снага мотора: 55 кw,

запремина мотора: 1360,

маса: 1100,

носивост: 755,

боја: бела

93.912,00

4

Теретно возило марке PEUGEOT тип PARTNER 190C 1.4Е

исправно


BG 016-ĐE

2006

број шасије:

VF3GCKFWC96236281

број мотора:

KFW10FST5PSA5582928

снага мотора: 55 кw,

запремина мотора: 1360,

маса: 1140,

носивост: 715,

боја: бела

107.156,00Основни услови куповине возила надметањем:

  • право учешћа на јавном Огласу имају сва правна и пунолетна физичка лица,

  • критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђеног износа за откуп,

  • заинтересовани могу погледати наведена добра из списка на паркинг простору у Београду, Данијелова 33, радним данима, почев од 06.12.2018. до 07.12.2018 године, од 9 до 14 часова, и у ту сврху ће добити образац Водича са подацима о добру за које имају намеру да дају понуду, са правилима о учешћу путем ,,писаних ковертираних понуда“. Образац водича је саставни део понуде и може се преузети лично на писарници ЈП „Градско стамбено“ Београд, Данијелова 33 или у електронској форми на сајту www.stambeno.com

  • крајњи рок за давање ковертираних понуда, на адресу Предузећа, је 12.12.2018. године, до 10 часова,

  • отварање ковертираних понуда ће се обавити у просторијама предузећа у Београду, Данијелова 33, на првом спрату, јавно у присуству понуђача, по сваком добру, дана 12.12.2018. године, са почетком у 12 часова.


Посебна напомена:

Исти понуђач може конкурисати за откуп више добара, али за свако мора дати посебну ковертирану понуду, са назнаком на лицу коверте ,,понуда за добро број....“.


Сва ближа обавештења могу се добити на телефон +381 69 8950213 (Јовица Лежаја).


Водич за учеснике у куповини половних возила, писменим "конвертираним" понудама предузећа, можете преузети на следећим линковима:


         - О возилу 1 (линк)


         - О возилу 2 (линк)


         - О возилу 3 (линк)


         - О возилу 4 (линк)

Актуелно > <