Pratite nas

Организација

Организациона шема Јавног предузећа "Градско Стамбено"
Опште руковођење
 • Сектор за техничке послове
  • Одељење за одржавање и контролу чишћења
  • Одељење за техничку припрему
  • Одељење хитних интервенција и оперативних послова
  • Одељење за одржавање на радним јединицама
  • РЈ Стари град
  • РЈ Палилула
  • РЈ Савски Венац
  • РЈ Звездара
  • РЈ Врачар
  • РЈ Вождовац
  • РЈ Чукарица
  • РЈ Нови Београд
  • РЈ Земун
  • РЈ Раковица
 • Сектор за корпоративно управљање
  • Служба за правне и опште послове
  • Служба за економско-финансијске послове
  • Служба за јавне набавке
 • Сектор управљања инвестицијама, развоја и планирања
  • Служба за односе са грађанима и информисање
  • Служба информационих технологија

Актуелно > <