Pratite nas

Čišćenje stambenih zgrada


Čišćenje stambenih zgrada

Ponedeljak, 19. Mart 2018.
JP „Gradsko stambeno“  sa tradicijom poslovanja dugom 50 godina,  kroz podizanje nivoa kvaliteta u obavljanju usluga održavanja  zajedničkih delova stambenih zgrada, teži da doprinese poboljšavanju stanovanja kao i razvoju zdravije i prijatnijeg životnog okruženja. Kako kroz sve svoje usluge tako i kroz realizaciju realizaciju i svoje usluge  ODRŽAVANjA HIGIJENE ZAJEDNIČKIH DELOVA STAMBENIH ZGRADA (ČIŠĆENjE) .

Kako da uđete u sistem za čišćenje JP "Gradsko stambeno" ?

Upravnik stambene zajednice podnosi pisani Zahtev radnoj jedinici JP "Gradsko stambeno" na svojoj opštini. Zahtevu prethodi Odluka većine stanara o prihvatanju uslova pod kojim "Stambeno" izvodi ovu uslugu, a to znači da zgrada mora imati formiranu Skupštinu stambene zajednice i pečat stambene zajednice zgrade. Nakon predaje Zahteva na teren će izaći stručna služba JP "Gradsko stambeno" čiji je zadatak da utvrdi da li zgrada ispunjava potrebne uslove za uključivanje zgrade u sistem čišćenja.
Po ispunjenju svih uslova, usluga počinje od sledećeg meseca (pod uslovom da je procedura prijema u sistem čišćenja završena do 15-og u mesecu). Na računu JKP "Infostana - Tehnologija" se pojavljuje nova stavka čišćenje koja stiže svakom stanaru u zgradi.

Cena čišćenja kod JP "Gradsko stambeno" i način plaćanja

Cena usluge čišćenja određena je od strane  Skupštine grada Beogarda kao osnivača. Ona iznosi 181,59 dinara bez PDV-a, odnosno 217,91 dinar sa PDV-om,  po stanu na mesečnom nivou.
Plaćanje se vrši putem gradskog servisa objedinjene naplate komunalnih usluga, uplatnicama JKP "Infostana - Tehnologija", jednom mesečno. Popust od 5% može se ostvariti kroz redovan popust "Infostana-Tehnologija", plaćanjem objedinjenog računa do 15-og u mesecu. Povlašćene kategorije stanovništva plaćaju subvencionisanu cenu, odnosno umanjenu i do 30%, u zavisnosti od kategorije subvencije (O subvencijama se možete informisati na www.infostan.rs   ). Ostatak do pune cene plaća Grad Beograd.

ODRŽAVANjA HIGIJENE ZAJEDNIČKIH DELOVA STAMBENIH ZGRADA (ČIŠĆENjE)  NA NEDELjNOM NIVOU obuhvata:

  • Čišćenje i pranje zajedničkih delova stambene zgrade
  • Pranje stakla na ulaznim i vetrobranskim vratima
  • Pranje zidova lift kabina
  • Pranje gelendera i ograda stepeništa
  • Uklanjanje paučine
  • Uklanjanje prašine sa poštanskih sandučića


Dokumenta za ulazak u sistem čišćenja

Fomulari se mogu preuzeti u bilo kojoj organizacionoj jedinici JP "Gradsko stambeno" ili na ovoj internet stranici.

Sva potrebna dokumenta za ulazak u sistem čišćenja JPGS, možete preuzeti ovde  .

Zahtev za prijem u sistem čišćenja, kao i ostalu dokumentaciju možete podneti isključivo lično (ne putem elektonske pošte) i to na pisarnici direkcije JP "Gradsko stambeno" Danijelova 33, ili na bilo kojoj od deset radnih jedinica JPGS  .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Pozivnom centru JP „Gradsko stambeno“ svakog radnog dana u periodu  od 7:30 do 20:30, subotom od 07:30 do 15:30, nedeljom od 07:30 do 11:30. na broj 0800 200 011 (poziv je besplatan iz fiksne i mobilne mreže) ili posetiti naš sajt www.stambeno.com

Lista pojedinačnih dokumenata za ulazak u sistem čišćenja

Pregledom dokumenata utvrdili ste da je za započinjanje procedure ulaska u sistem čišćenja JP "Gradsko stambeno"  (kao uostalom i svakog drugog ugovornog odnosa sa našim preduzećem) potrebno da imate formiranu Skupštinu stambene zajednice, kao i najvažniji organ tog tela – Upravnika stambene zajednice.

Dokumenta za izlazak iz sistema čišćenja

Svi fomulari mogu se preuzeti u bilo kojoj organizacionoj jedinici JP "Gradsko stambeno" ili na ovoj internet stranici.

Sva potrebna dokumenta za izlazak u sistem čišćenja JPGS, možete preuzeti ovde.

ODRŽAVANJE ZGRADE - PAKET STANDARD

Ponedeljak, 01. Jun 2015.

01.jpg

Aktuelno > <