Pratite nas

Zamena poštanskih sandučuća

Zamene Poštanskih sandučića

Kako bi pošta do naših sugrađana stizala na vreme i u ispravnom stanju još jedan od projekata JP  „Gradsko stambeno“ jeste zamena  dotrajalih, drvenih poštanskih sandučića koji ne ispunjavaju propise. Novi metalni sandučići ugrađuju se po propisanim standardima i ispunjavaju sve neophodne tehničke uslove i u skladu su sa  Zakonom o poštanskim uslugama . Umesto nekadašnjih mnogobrojnih modela, savremeni sandučići su unificirani i time doprinose  olakšanoj  dostavi pošiljki. Pored same zamene ovaj projekat podrazumeva i izvođenje ostalih građevinskih radova  u koje spadaju gletovanje, malterisanje i krečenje, na delu hodnika gde se postavljaju. 

pročitaj više

Aktuelno > <