Pratite nas

Novosti

50 GODINA POSTOJANjA JP „GRADSKO STAMBENO“

Subota, 02. April 2016.
Na današnji dan, 1. Aprila 1966.godine, pre tačno 50 godina osnovano je jedno od najvažnijih beogradskih preduzeća "Gradsko stambeno preduzeće", a od 2005.godine preimenovano  u Javno preduzeće "Gradsko stambeno", kako se danas i zove. Ovo Preduzeće je deo komunalnog sistema Grada Beograda i bavi se održavanjem stambenih zgrada, na području 10 gradskih opština . 

Osnovna delatnost JP "Gradsko stambeno" je održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada, uređaja i instalacija u njima. To su radovi kojima se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, odnosno kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika i okoline (popravke krovova, fasada, liftova, protivpožarnih instalacija, gromobrana...) i poslovi hitnih intervencija (vodovod i kanalizacija, elektro radovi, manje popravke i odglavljenja osoba iz lifta...) koje obavlja Služba hitnih intervencija (00-24). JP Gradsko stambeno održava 14.000 zgrada sa oko 262.045 stanova, a godišnje obavi preko 100.000 intervencija hitnih i neodložnih radova, redovnih  tekućih popravki, kao i veliki broj investicionih radova, što govori o dobrom poslovanju pomenutog preduzeća. 
Prateći društveno-političke promene u gradu i izlazeći u susret zahtevima vremena i potrebama korisnika usluga, preduzeće se menjalo i transformisalo, ali u svakom trenutku naš osnovni cilj bio je isti – poslovanje u skladu sa najvišim standardima, kako u pružanju servisnih usluga tako i u saradnji i komunikaciji sa korisnicima tih usluga. Danas, JP „Gradsko stambeno“ je jedino javno preduzeće čiji je kvalitet poslovanja u 2016. godini potvrđen sa standardizacijom  čak šest ISO sertifikata.

U cilju predstavljanja novih usluga preduzeća, kao i komunikacije sa sugrađanima, u okviru Sajma za treće doba koji se održava od 01.04.2016.godine do 03.04.2016.godine na Beogradskom sajmu u hali III, našim sugrađanima će biti omogućeno da dođu, vide i raspitaju se o aktuelnim projektima koje nudi naše Preduzeće, kao i da sa stručno osposobljenim licima popričaju o svemu što ih interesuje iz oblasti našeg poslovanja.

Prezentovaćemo neke od projekata koje smo pokrenuli tokom proteklog perioda  i koji upravo za cilj imaju poboljšanje uslova života u stambenom zgradama kao i edukaciju najmlađih čija nam je bezbednost prioritet. 

Projekat „Beograd bez barijera“  kroz koji potpuno besplatno ugrađujemo rampe za osobe sa invaliditetom svim zgradama koje nam se obrate zahtevom. Do sada smo ugradili preko 100 rampi. 
Zatim projekat  „Napredna zgrada“ gde stanarima nudimo uradnju Led rasvete, ekološkog osvetljenja pomoću kojeg se smanjuje potrošnja zajedničke električne energije i ostavaruju značajne uštede. Kroz ugradnju savremenog osvetljenja u zajedničke prostorije stambenih zgrada, stepenište, ulaze, hodnike, podrume, JP „Gradsko stambeno“ ponudom ove vrste usluge priključuje se evropskim i svetskim standardima u uštedi električne energije kao i uvođenju ekološki prihvatljivog vida osvetljenja u stambene zgrade.  Takođe, građani imaju mogućnost ugradnje video nadzora svojih ulaza  i hodnika, kao i lift kućica.
U toku je akcija „Lift nije igračka“ putem koje, u cilju edukacije dece i podizanja nivoa bezbednosti JP "Gradsko  stambeno" duži niz godina uspešno organizuje eduktivne predstave za najmlađe učenike osnovnih škola, a uskoro objavljujemo početak Konkursa za „Najlepši ulaz Beograda“. 

U cilju podizanja nivoa kvaliteta Usluge održavanja higijene i čišćenja zajedničikih delova stambenih zgrada koje održava JP „Gradsko stambeno“, pored trenutnog STANDARD PAKETA usluga stanari će imati mogućnost izbora između još dva paketa PAKET NAPREDNO i PAKET SJAJNO sa povećanom dinamikom čišćenja sa kvartalnog na mesečni nivo, kao i sa mesečnog na nedeljni. Pored redovnog čišćenja, dva puta godišnje svaka stambena zgrada imaće i uslugu generalnog, mašinskog pranja svih zajedničkih prostorija i površina.
Pored svih navedenih projekta, JP „Gradsko stambeno“ nudi stanarima izvođenje hitnih intervencija 24 dostupno 24 sata dnevno, stručno osposobljene službe za izvođenje svih radova, gartovan kvalitet izvedenih radova,  mogućnost izvođenja investicionih radova uz otplatu na 24 mesečne rate i preiod  garancije na izvedene radove, uz tradiciju dugu 5 decenija. 

 Za sve detaljnije informacije građani mogu pozvati naš pozivni centar na brojeve 0800/200 011 sa fiksinih ili *011 sa mobilnih telefona ili pogledati na našem sajtu www.stambeno.com
pročitaj više

Fasade

Petak, 18. Mart 2016.

Како би ЈП „Градско стамбено“ приступило радовима на санацији/ревитализацији фасаде, у складу са законским прописима, неопходно је да стамбена зграда, као инвеститор радова, изврши одређене предрадње.

На Писарници Предузећа попуњава се Захтев за извођење радова на санацији фасаде и истовремено се потписује Одлука о прихватању (потписује председник Скупштине зграде и печатира валидним печатом Скупштине зграде), којом се овлашћује ЈП”Градско стамбено” да у име и за рачун стамбене зграде спроведе поступак избора најповољнијег извођача за извођење предметних радова.

Уз Захтев се прилаже и следеће:

  • Идејни пројекат за санацију/ревитализацију фасаде,

  • Елаборат енергетске ефикасности, уколико се ради о енергетској санацији фасаде, потребно је доставити и,

  • копија Решења (оригинал на увид) којим се стамбеној згради одобрава извођење радова, издато од стране надлежног органа (за зграде површине до 800m² Решење доносе надлежне општинске службе, док за зграде површине преко 800m² Решење доноси Градскои секретаријат за урбанизам и грађевинске послове)

  • копија Потврде о статусу објекта, коју издаје Завода за заштиту споменика културе града Београда

  • копија Решења Завода за заштиту споменика културе града Београда о давању сагласности на Пројекат за санацију фасаде, уколико објекат ужива статус заштите или претходне заштите.Горе поменуте документе прибавља Скупштина зграде као инвеститор радова на поменутом објекту.

ЈП „Градско стамбено“ ће пружити услугу стручног надзора за време извођења радова, те наставити са праћењем објекта у гарантном року.

KVALITET POSLOVANjA JP „GRADSKO STAMBENO“ VERIFIKOVAN ISO SERTIFIKATIMA

Petak, 05. Februar 2016.
Javnom preduzeću „Gradsko stambeno“, Beograd dana 04. februara  2016. akreditovana sertifikaciona kuća „LL-C Certification“ iz Praga i njen zastupnik i predstavnik za teritoriju Srbije, svečano je uručila sertifikate za uspostavljeni integrisani menadžment sistem po zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO/IEC 20000-1, čime je demonstrirana opredeljenost preduzeća da svoje poslovanje stalno usaglašava sa najboljom poslovnom praksom u pogledu unifikacije poslovnih procesa, menadžmenta rizicima poslovanja, menadžmenta internim i eksternim IT uslugama i odgovornom odnosu prema životnoj sredini i bezbednosti i zdravlju.

Takođe, Republička unija potrošača, na osnovu provere usaglašenosti sa međunarodnim standardom ISO 10002  uručila je Mišljenje o implementaciji najbolje prakse i zakonskih zahteva sa prigovorima korisnika usluga.

Standardizovanjem svog poslovanja JP Gradsko stambeno postaje prvo javno preduzeće koje svojim društveno odgovornim poslovanjem postavlja za glavni cilj ispunjenje zahteva svih zainteresovanih strana. U središtu poslovanja su korisnici usluga, kao potrošači, preduzeće postaje predstavnik potrošača u firmama dobavljača, i svim poslovnim partnerima postavlja nove neophodne  zahteve za uspešnu poslovnu saradnju.

Ovakvom vizijom svog poslovanja JP Gradsko stambeno preuzima vodeću ulogu na tržištu u okruženju, u oblasti održavanja stambenih zgrada.


pročitaj više

100.000 INTERVENCIJA U 2015. GODINI

Petak, 29. Januar 2016.
U toku 2015. godine JP „Gradsko stambeno“ odradilo je preko 100.000 intervencija na teritoriji deset gradskih opština. U te intervencije spadaju hitni i neodložni radovi, kao i tekuće popravke. - Imali smo preko 20.000 hitnih intervencija kao što su zaglavljivanje u liftu, pucanje vodovodnih i kanalizacionih cevi, situacije u kojima naša Služba hitnih intervencija reaguje u roku od sat vremena. Uradili smo 30% više radova nego 2014. godine, smanjenjem troškova operative i boljom kontrolom izvedenih radova, bez povećanja cene koja i dalje iznosi 6 dinara po m2 za zgrade bez lifta i 9 dinara po m2 za održavanje zgrade sa jednim ili više liftova.  U ovu cenu spada i redovan mesečni servis lifta i ostalih zajeničkih postrojenja u zgradi.  Pored ove vrste radova, izvodimo i investicione radove kao što su kompletna sanacija fasade, zamena lifta, rekonstrukcija krovnih površina, dakle radove koje stanari dodatno plaćaju na 24 mesečne rate. Kako znamo da je cena tih radova visoka i da i pored ovih mogućnosti predstavlja opterećenje za kućni budžet, tokom ove godine potrudićemo se da nađemo način kao bi omogućili otplatu na duži vremenski period.


pročitaj više

"JUTARNjI PROGRAM" TB STUDIO B

Petak, 22. Januar 2016.
U 2015. godini JP "Gradsko stambeno" odradilo je 166.000 intervencija u koje spadaju hitni i neodložni radovi, kao i tekuće popravke.
Tokom prošle godine obišli smo preko 3.000 zgrada i kroz razgovore sa predsednicima skupština stanara krenuli da rešavamo prioritetne probleme u njihovim zgradama kao što su zamena dotrajalih ulaznih vrata, drvenih poštanskih sandučića, krečenje zajedničkih prostorija, postavljanje protivpožarnih aprata itd. U 2016. godini planiramo da obiđemo još 5.000 zgrada kako bi na ovaj način unapredili i poboljšali kvalitet stanovanja naših sugrađana. 
Postavljeno je 100 rampi za osobe sa invaliditetom kroz projekat "Beograd bez barijera" koji nastavljamo i ove godine.
Kroz projekat "Napredna zgrada" u 2016. godini građanima nudimo i mogućnost ugradnje ekološke LED rasvete kojom se znatno smanjuje potrošnja zajedničke energije i ugradnju video nadzora u ulazima, kao i u mašinskim prostorijama liftovskih postrojenja, čime se značajno podiže bezbednost stanara.
Opštirnije o izvrešenim radovima u 2015. godini kao i o planiranim aktivnstima i projektima za 2016. možete pogledati na našoj facebook stranici: facebook   


pročitaj više
Login za zaposlene
Zaboravljena lozinka?
Newsletter

Aktuelno > <

Pesma
LIFT NIJE IGRAČKA

Pusti pesmu Preuzmi pesmu

Aplikacija
LIFT NIJE IGRAČKA

Preuzmi aplikaciju