Zabava

Pesma
LIFT NIJE IGRAČKA

Pusti pesmu Preuzmi pesmu

Aplikacija
LIFT NIJE IGRAČKA

Preuzmi aplikaciju

Newsletter

Ime: E-mail:

Novosti

ELEKTROINSTALACIJE: SAVETI I PREPORUKE

Sreda, 25. Februar 2015.

Održavanje i popravke

Gotovo svi uređaji koja se upotrebljavaju u domaćinstvima koriste električnu energiju. Da bi njihovo korišćenje bilo bezbedno, neophodna je pre svega potpuna ispravnost elektroinstalacija, kao i samih uređaja. Nažalost, i u dvadesetprvom veku se dešavaju nesreće izazvane dejstvom električne energije.
Savremeni standardi po kojima se projektuju i izvode elektroinstalacije, onemogućavaju stvaranje situacija u kojima se pri normalnoj ekspoataciji mogu desiti nesreće. Istovremeno, i savremeni uređaji za domaćinstva su takođe projektovani i napravljeni upravo tako da se pri normalnoj eksploataciji ne stvara opasnost po korisnika i okolinu.
Postavlja se pitanje šta sve može izazvati nesreću uzrokovanu električnom energijom?

Rukovodeći se našim iskustvom u radu na održavanju elektroinstalacija, najčešći uzroci se mogu svrstati po sledećim kategorijama:

Nestručne popravke: ovo je sigurno jedan od prvih uzroka koji mogu izazvati nesreće u korišćenju elektroinstalacija. Koliko puta nam se desilo da stari osigurač „popravimo“ takozvanim licnama. Originalni osigurači imaju svoje nazivne vrednosti. U situaciji kada vrednost struje pređe nominalnu, u originalnom osiguraču takozvana licna se, usled toplote koju stvara prekomerna struja, prosto istopi i prekida napajanje.

U sitaciji kada se u patronu topljivog osigurača nalazi takozvana licna za koju pouzdano ne znamo struju prekida, najčešće dolazi do prekomernog zagrevanja. Ono izaziva ubrzano starenje izolacije koja puca, i gubi svoje karakteristike. Takođe se dešava da se na mestima nastavaka kablova takođe povećava temperatura. Dugotrajna eksploatacija u ovim uslovima, osim slabljenja karakteristika izolacije, može da izazove požare, i oni se najčešće dešavaju u razvodnim ormarima.

Mnogi misle da su ugradnjom automatskih osigurača i limitatora u potpunosti zaštitili svoje instalacije. Nažalost, na tržištu se još uvek pojavljuju falsifikati koji su za korisnike primamljiviji, jer su mnogo jeftiniji od originala. Spolja izgledaju isto, ali im se unutrašnjost bitno razlikuje od originala. Naša preporuka je da se kupovina ovakvih uređaja obavlja u za to specijalizovanim radnjama, jer trenutna ušteda kasnije može mnogo više da košta. Nekada se ta trenutna ušteda plati i tragično izgubljenim životima.

Pojačavanje postojećih limitatora koje omogućava da se komotno koriste gotovo svi potrošači istovremeno nikako nije dobro, i izaziva slične posledice kao i kućno „licnovanje“ topljivih osigurača.

Mesta na kojima najčešće izbijaju požari uzrokovani električnom energijom su razvodni ormari sa brojilima za merenje utroška el. energije. U samim ormarima se često pale el. brojila zbog inteziteta struja koje uveliko nadmašuju dozvoljene vrednosti. Takođe se pale i mesta spojeva, najčešće kod samih klema gde su prelazni otpori povećani i već oštećeni ranijim preopterećenjima.

Nestručno projektovanje i izvođenje takođe mogu biti uzroci nesreća. 

Propisi i standardi

Mnoge zgrade koje su izgrađene do osamdesetih godina prošlog veka, imaju i instalacije rađene po tada važećim standardima. U međuvremenu standardi su se menjali u korist bezbednije eksploatacije i prilagođavali se novim tehnologijama u izgradnji objekata. U mnogim zgradama postoje instalacije takozvanim bergman cevima u koje su uvučene žice sa tekstilnom izolacijom. Preseci vodova najčešće nisu dimenzionisani prema postojećim potrošačima. Brojila električne energije su smeštena u drvene ormare. Sistemi zaštite elektromreže se najčešće ne mogu svrstati ni u jednu kategoriju.

Savremeni način življenja zahteva sve veću potrošnju električne energije, što uzrokuje naprezanje mreže i preko granica dozvoljenog. I u tim situacijama dolazi do požara, najčešće u razvodnim ormarima.

Jednako veliki problem pri rekonstrukcijama i izradama novih instalacija jeste neprilagođavanje postojećim standardima i sistemima zaštite. 
U slučaju da dođe do kvara na elektroinstalacijama, popravku prepustite za to kvalifikovanom majstoru. Za usluge tražite odgovarajući overen račun sa opisom radova.

Projektovanje i izvođenje radova takođe prepustite firmama i pojedincima koji su registrovani za ovu delatnost.

U slučajevima kada su zgrade izgrađene pre trideset i više godina, pregled instalacija prepustite registrovanim ustanovama i tražite njihove preporuke.

Kada su u pitanju zajedničke instalacije, JP „Gradsko stambeno“ vam je siguran partner. Stojimo vam na raspolaganju ne samo za popravke, već i za savete i sugestije svake vrste sa ciljem da se potencijalna havarija spreči, ili ako do nje ipak dođe, da se posledice najbrže i najbezbolnije saniraju.

DOBRO ODRŽAVANJE-razvodni ormar sa automatskim osiguračima LOŠE ODRZAVANJE-razvodna tabla sa osiguračima sa topljivim umecima Posledice mogu biti vrlo opasne! Posledice mogu biti kobne!

Radno vreme tokom praznika

Petak, 13. Februar 2015.

Dežurna služba hitnih intervencija JP „Gradsko stambeno“ radiće i tokom predstojećih praznika u ponedeljak i utorak, 16. i 17. februara, tokom celog dana i noći. 

Službi hitnih intervencija JP „Gradsko stambeno“ sugrađani se mogu obratiti na telefon 3950-300 ili 3950-301 od 00-24, 365 dana u godini. 

Pozivni centar JP „Gradsko stambeno“ tokom predstojećih praznika u ponedeljak i utorak, 16. i 17. februara 2015. godine, radiće od 7:30 do 11:30, i u tom periodu će primati prijave građna na telefon 353-7777.

Bezbednost stanara na prvom mestu

Sreda, 11. Februar 2015.

JP „Gradsko stambeno“ je u utorak 10.02.2015. godine u prisustvu velikog broja novinara, V.d. direktora Nikole Kovačevića, kao i predsednika opštine Rakovica Vladana Kocića počelo sa uklanjanjem delova fasade sklonih padu na zgradi Vidikovački venac 75.

Još pet zgrada na potezu od broja 75 do broja 85 ima sličan problem. „Gradsko stambeno“ će nastaviti ovu akciju dok se opasnost na ukloni sa svih 6 spornih zgrada. Problem je dugogodišnji i nastao je tako što je firma Ran komerc, koja je izvodila radove na postavljanju fasade, očigledno nekvalitetno izvela radove, a direktna posledica toga jeste fasada koja se ljušti i čiji delovi otpadaju, i samim tim predstavlja ozbiljnu pretnju po bezbednost stanara i prolaznika.

Protiv izvođača koji je u međuvremenu otišao u stečaj, podneta je krivična prijava i čeka se sudski epilog. JP „Gradsko stambeno“ je u novembru 2013. godine pokrenulo opsežnu višemesečnu akciju pregleda svih fasada zgrada koje su održavanje poverile ovom preduzeću upravo kako bi pomoglo korisnicima. O rezultatima pregleda su obaveštene skupštine ovih zgrada. Nažalost, na velikom broju zgrada je fasada dotrajala i potrebna je revitalizacija iste. Zgrade na Vidikovačkom vencu su u posebno teškoj situaciji s
obzirom na vrlo komplikovanu pravnu situaciju.

Prema rečima V.d. Direktora, JP „Gradsko stambeno“ će kao i do sada bezbednost stanara stavljati na prvo mesto. Kovačević je istakao da će stambeno, iako ne snosi odgovornost i krivicu za nastalu situaciju, uraditi sve kako bi udogovoru sa opštinskim i gradskim vlastima pronašlo trajno rešenje za stanare ovih stambenih zgrada. 

Ovom prilikom molimo predsednike skupština zgrada da ukoliko primete delove fasade sklone padu isto prijave JP “Gradsko stambeno”.

Urbani alpinisti na zadatku V.d. direktora Stambenog i predsednik opštine Rakovica Odnošenje delova otpale fasade

PRIZRENSKA 7 ­ REVITALIZACIJA LIFTA

Utorak, 10. Februar 2015.

Na ovoj adresi je od juna 1941. do novembra 1958. godine živeo naš jedini nobelovac Ivo Andrić. Ovde je napisano i neka od svojih najvećih dela „Na Drini ćuprija“, „Travnička hronika“, „Gospođica“,...

Lift je napravljen dvadesetih do tridesetih godina prošlog veka, i gotovo na pragu stoleća svoga rada, počeo je da stanarima zadaje previše muka, pa je revitalizacija bila neophodna.

Prizrenska 7.jpg posle.jpg pre.jpg

Galerija fotografija pre izvođenja radova

Druga komandna tabla !.jpg IMG_0001.JPG IMG_0036.JPG IMG_0049.JPG IMG_0061.JPG

Pogledaj sve slike

Galerija fotografija nakon izvođenja radova

IMG_0004.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG IMG_0021.JPG IMG_0022.JPG

Pogledaj sve slike

Radno vreme tokom praznika

Sreda, 31. Decembar 2014.

Dežurna služba hitnih intervencija JP „Gradsko stambeno“ radiće i tokom predstojećih praznika 1., 2, i 7. januara tokom celog dana i noći.

Službi hitnih intervencija JP „Gradsko stambeno“ sugrađani se mogu obratiti na telefon 3950-300 ili 3950-301 od 00-24, 365 dana u godini.

Pozivni centar JP „Gradsko stambeno“ neće raditi 1.januara i 7.januara, dok će 2., 3., i 4. januara 2015. godine, pozivni centar na telefon 353-7777 prijave građana primati u periodu od 7:30 do 11:30.