Pratite nas

Otvoreni postupak

Datum objavljivanja : Četvrtak, 30. April 2020.
Poslednja izmena : Četvrtak, 04. Jun 2020.

Dokumenti :
25-1 Poziv za podnosenje ponuda
25-1 KD
Hidro-cenovnik kd
25-1 Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Datum objavljivanja : Četvrtak, 04. Jun 2020.
Poslednja izmena : Četvrtak, 04. Jun 2020.

Dokumenti :
25-10 Poziv za podnosenje ponuda
25-10 KD

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Datum objavljivanja : Petak, 24. April 2020.
Poslednja izmena : Utorak, 02. Jun 2020.

Dokumenti :
25-6 KD
25-6 Poziv za podnosenje ponude
25-6 ODLUKA O DODELI UGOVORA

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Datum objavljivanja : Sreda, 08. April 2020.
Poslednja izmena : Četvrtak, 28. Maj 2020.

Dokumenti :
25-14 Poziv za podnosenje ponuda
25-14 KD
25-14 POJASNJENJE BR. 1
25-14 Izmena br. 1
25-14 Dopuna br. 1
25-14 POJASNJENJE BR. 2
25-14 POJASNJENJE BR. 3
25-14 Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Datum objavljivanja : Ponedeljak, 10. Februar 2020.
Poslednja izmena : Ponedeljak, 25. Maj 2020.

Dokumenti :
25-8 Poziv za podnosenje ponuda
25-8 KD
25-8 Odluka o dodeli ugovora
25-8 Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 2
25-8 Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Datum objavljivanja : Ponedeljak, 13. April 2020.
Poslednja izmena : Četvrtak, 21. Maj 2020.

Dokumenti :
25-9 Poziv za podnosenje ponuda
25-9 KD
25-9 ODLUKA O DODELI UGOVORA

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Datum objavljivanja : Ponedeljak, 19. Septembar 2016.
Poslednja izmena : Sreda, 20. Maj 2020.

Dokumenti :
65-62 Poziv za podnosenje ponuda
65-62 KD
65-62 Izmena br. 1
65-62 Pojasnjenje br. 1
65-62 Pojasnjenje br. 2
65-62 Izmena br. 2
65-62 Pojasnjenje br. 3
65-62 Obavestenje o produzenju roka
65-62 Pojasnjenje br. 4
65-62 Pojasnjenje br.5
65-62 Izmena br. 3
65-62 Obavestenje o produzenju roka 24.10.
65-62 KD- Preciscen tekst
65-62 Pojasnjenje br. 6
65-62 Obavestenje o produzenju roka 01.11.
65-62 Izmena br. 4
65-62 Pojasnjenje br. 7
65-62 Pojasnjenje br. 8
65-62 Odluka
65-62 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu
65-62-1 Odluka o dodeli ugovora
65-62-1 Ob. o zak. Ugovoru partija 1
65-62-1 Ob. o zak. Ugovoru partija 2
65-62-1 Ob. o zak. Ugovoru partija 3
65-62-2 ODLUKA O DODELI UGOVORA
65-62-2 Ob. o zak. Ugovoru
65-62-3 ODLUKA O DODELI UGOVORA
65-62-3 Ob. o zak. Ugovoru
65-62-5 ODLUKA O DODELI UGOVORA
65-62-4 ODLUKA O DODELI UGOVORA
65-62-6 ODLUKA O DODELI UGOVORA
65-62-7 Odluka o dodeli ugovora
65-62-8 Odluka o dodeli ugovora
65-62-4 Ob. o zak. Ugovoru
65-62-5 Ob. o zak. Ugovoru
65-62-6 Ob. o zak. Ugovoru
65-62-7 Ob. o zak. Ugovoru part.1
65-62-7 Ob. o zak. Ugovoru part.2
65-62-7 Ob. o zak. Ugovoru part.3
65-62-8 Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 1
65-62-8 Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 2
65-62-7 Odluka o izmeni ugovora
65-62-5 Odluka o izmeni ugovora 2
65-62-6 Odluka o izmeni ugovora
65-62-7 Odluka o izmeni ugovora p3
65-62-5 Odluka o izmeni ugovora
65-62-4 Odluka o izmeni ugovora
65-62-4 Odluka o izmeni ugovora 2

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Datum objavljivanja : Sreda, 14. Avgust 2019.
Poslednja izmena : Ponedeljak, 18. Maj 2020.

Dokumenti :
95-11 Poziv za podnosenje ponude
95-11 KD
95-11 Odluka o zakljucenju os
95-11 Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu
95-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru
95-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru br. 2
95-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru br. 3
95-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru br. 4
95-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru br. 5
95-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru br. 6

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Datum objavljivanja : Četvrtak, 12. Mart 2020.
Poslednja izmena : Ponedeljak, 18. Maj 2020.

Dokumenti :
25-11 Poziv za podnosenje ponude
25-11 KD
25-11 Obavestenje o produzenju roka
25-11 Obavestenje o produzenju roka br. 2
25-11 Odluka o dodeli ugovora

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Datum objavljivanja : Utorak, 11. Februar 2020.
Poslednja izmena : Sreda, 13. Maj 2020.

Dokumenti :
25-12 KD
25-12 Poziv za podnosenje ponuda
25-12 Odluka o zakljucenju OS
25-12 Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu

Portal javnih nabavki grada Beograda

Objavljeno u : Otvoreni postupak

pročitaj više

Aktuelno > <