Pratite nas

Granične nadležnosti

Ponekada dolazi do preklapanja nadležnosti više javnih komunalnih preduzeća iz praktičnih razloga ili zbog nedovoljno precizne regulative. To su takozvane granične nadležnosti, kada je neophodno razgraničiti šta je čija obaveza kako bi postojeći komunalni problem bio rešen.

Vodovod i kanalizacija

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" nadležno je za održavanje vodovodnih instalacija i ulične vodovodne mreže do vodomera, uključujući i vodomer. Vodovodne instalacije iza vodomera predstavljaju zajedničku kućnu instalaciju i o njoj brinu vlasnici koji sami snose troškove i sami je održavaju. JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" nadležno je i za održavanje kanalizacionih instalacija sve do kanalizacionog priključka (prvi revizioni šaht).

O održavanju kućnih instalacija, izuzimajući instalaciju u stanu, vodi računa JP "Gradsko stambeno" ako je vlasnik ili Skupština zgrade sklopila ugovor o održavanju.

Grejanje i topla voda

Kada dođe do zagušenja i izlivanja fekalija u individualnim, blokovskim kotlarnicama i predajnim stanicama koje dovode do poremećaja u isporuci toplotne energije, onda JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" otklanja uzrok zagušenja, a JKP "Beogradske elektrane" posledice.

Ako JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" ostavi toplanu bez napajanja vodom, u obavezi je da obezbedi cisterne sa vodom.

U slučaju kvara na instalaciji za potrošnu toplu vodu JKP "Beogradske elektrane" popravlja kvarove na delu instalacija do izmenjivača i izmenjivač, a JP "Gradsko stambeno" na sekundarnom delu instalacija (ukoliko je Skupština zgrade sklopila ugovor sa JP "Gradsko stambeno").

Električna energija

JP "Elektrodistribucija-Beograd" nadležna je za održavanje električnih instalacija do brojila, uključujući i električno brojilo.

Instalacije iza električnog brojila predstavljaju kućnu instalaciju i o njoj brinu vlasnici koji sami snose troškove i sami je održavaju ili za to ugovorom angažuju JP "Gradsko stambeno".

Aktuelno > <