Pratite nas

Rukovodstvo

Petar Andrijašević, v.d. direktora preduzeća

Milan Nikolić, dipl. inženjer, Izvršni direktor sektora za tehničke poslove

Bojana Gležnić, dipl. ekonomista, Izvršni direktor sektora za korporativno upravljanje

Članovi nadzornog odbora

Slavica Sunturlić član

Aktuelno > <