Pratite nas

Istorija

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Beograd, u oblasti održavanja stambenih zgrada baštini tradiciju dužu od pola veka. "Gradsko stambeno preduzeće" osnovano je davne 1966. godine, a 1974. je podeljeno na opštinske SIZ-ove (samoupravne interesne zajednice) stanovanja kojima su građani plaćali stanarinu za tadašnje društvene stanove.  Pored održavanja stambenog fonda, SIZ stanovanja bavile su se i tzv. društveno usmerenom stambenom izgradnjom i izgradnjom stanova solidarnosti. 

SIZ stanovanja su opredeljivale još neizgrađene stanove udružiocima (pravnim licima sa teritorije opštine), zaključivale ugovore i u njihovo ime pratile realizaciju izgradnje do završetka i useljenja stambenog objekta. Na osnovu rešenja pravnog lica o dodeli stana na korišćenje svome radniku (fizičkom licu), SIZ je sklapao ugovor o korišćenju stana. Zbog opisane procedure JP "Gradsko stambeno" danas poseduje u svojoj arhivi izuzetno bogatu imovinsko-pravnu dokumentaciju.

Tehnički deo bivšeg "Gradskog stambenog preduzeća" (inženjeri, tehničari i majstori) najvećim brojem su bili zaposleni u KRO "Beograd" koji je imao 10 opštinskih OUR-a (organizacija udruženog rada) za vodovod, kanalizaciju i manje građevinske radove i četiri specijalizovana OUR-a: "Kosmaj" (liftovi), "Remont" (grejanje), "Avala" (građevinsko zanatski radovi većeg obima) i "Stanservis" (vodovod, kanalizacija, građevinsko-zanatski radovi i elektrika). 

Do 1990. KRO "Beograd" sa svojim OUR-ima isključivo je obavljao poslove za SIZ stanovanja i po nalogu njihovih nadzornih organa. Počev od 1990. prvi put se stvara tržište ove vrste usluga na kome se pojavljuju i male, privatne firme.

Rešenjem Skupštine grada Beograda od 10 opštinskih SIZ-ova stanovanja i Udružene beogradske zajednice stanovanja formirano je 1. aprila 1990. Javno preduzeće za stambene usluge. Sredinom 2005. menja naziv u Javno preduzeće "Gradsko stambeno". Skupština grada Beograda kao osnivač, preko upravnog i nadzornog odbora kreira i kontroliše sprovođenje poslovne politike preduzeća koje je danas savremeno, tržišno orjentisano, društveno odgovorno i prateći sve tehničke i tehnološke inovacije,  posluje na teritoriji 10 gradskih opština.

Aktuelno > <