Pratite nas

Istorija

"Gradsko stambeno preduzeće" je osnovano 1966. godine, a 1974. je podeljeno na opštinske SIZ-ove (samoupravne interesne zajednice) stanovanja, Komunalnu radnu organizaciju "Beograd", "Infostan", Poslovni prostor Grada i opština, "Beostan" (upravljanje samačkim hotelima) i hotelsko preduzeće (hoteli: "Turist", "Šumadija" i "Srbija").
Održavanjem stambenih zgrada su se bavile SIZ stanovanja, kojima su građani plaćali stanarinu za tadašnje društvene stanove. Stanovi u novijim, opremljenijim zgradama imali su veći broj bodova, a samim tim i veću stanarinu, tako da su SIZ stanovanja na opštinama sa novim stambenim fondom mogli daleko više radova i usluga da pruže stanarima. Drastična razlika u visini stanarine uočavala se između opština sa novim stambenim fondom (Novi Beograd, Rakovica...) i opština sa pretežno starim zgradama (Stari grad, Vračar, Savski venac...). Pored održavanja stambenog fonda, SIZ stanovanja su se bavile i tzv. društveno usmerenom stambenom izgradnjom i izgradnjom stanova solidarnosti. SIZ stanovanja su opredeljivale još neizgrađene stanove udružiocima (pravnim licima sa teritorije opštine), zaključivale ugovore i u njihovo ime pratile realizaciju izgradnje do završetka i useljenja stambenog objekta. Na osnovu rešenja pravnog lica o dodeli stana na korišćenje svome radniku (fizičkom licu), SIZ je sklapao ugovor o korišćenju stana. Zbog opisane procedure JP "Gradsko stambeno" danas poseduje u svojoj arhivi izuzetno bogatu imovinsko-pravnu dokumentaciju.

Tehnički deo bivšeg "Gradskog stambenog preduzeća" (inženjeri, tehničari i majstori) najvećim brojem su bili zaposleni u KRO "Beograd" koji je imao 10 opštinskih OUR (organizacije udruženog rada) za vodovod, kanalizaciju i manje građevinske radove i četiri specijalizovane OUR: "Kosmaj" (liftovi), "Remont" (grejanje), "Avala" (građevinsko zanatski radovi većeg obima) i "Stanservis" (vodovod, kanalizacija, građevinsko-zanatski radovi i elektrika). Do 1990. KRO "Beograd" sa svojim OUR isključivo je obavljao poslove za SIZ i po nalogu njihovih nadzornih organa. Počev od 1990. prvi put se pojavljuje tržište ove vrste usluga na kome se pojavljuju i male, privatne firme.

Rešenjem Skupštine grada Beograda od 10 opštinskih SIZ stanovanja i Udružene beogradske zajednice stanovanja formirano je 1. aprila 1990. Javno preduzeće za stambene usluge. Sredinom 2005. menja naziv u Javno preduzeće "Gradsko stambeno".

Osnivač Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" je Skupština grada Beograda koja preko Upravnog i Nadzornog odbora kreira i kontroliše sprovođenje poslovne politike Preduzeća.

Aktuelno > <