Pratite nas

Komercijalne usluge - veliki radovi u zgradi

Prema Zakonu  o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016), održavanje finansiraju vlasnici posebnih delova zgrade. Posebni delovi zgrade su posebne funcionalne celine u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks.

Osim radova utvrđenih ugovorom, zbog stanja u kom se nalaze stambeni objekti, u sve većem broju zgrada u Beogradu potrebno je izvesti radove većeg obima i vrednosti, pa JP "Gradsko stambeno" obavlja i druge poslove na zgradama, po zahtevu upravnika stambenih zajednica. Ovi poslovi se posebno ugovoraju, plaćanje kreće nakon izvršenih radova, sa mogućnošću otplate na do 60 mesečnih rata.

Radovi po ponudi plaćaju se na osnovu fakture na račun JP "Gradsko stambeno". 

Dakle,  investicioni radovi o kojima govorimo ne izvode se na zgradi bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja, i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacije i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti, ali su važni sa aspekta funkcionisanja zgrade i kulture stanovanja.

Validan Zahtev za dostavljanje Ponude (za izvođenje investicionih radova), mora biti potpisan od strane upravnika stambene zajednice, a podnosi se nadležnoj radnoj jedinici kojoj teritorijalno pripada predmetna zgrada, lično ili skeniran putem elektronske pošte.

Zahtev mora sadržati sledeće podatke:
• Adresa stambene zgrade (ulica i broj, naziv opštine)
• Ime i prezime podnosioca zahteva
• Kontakt telefon podnosioca zahteva
• Potpis upravnika stambene zajednice
• Opis radova za koje se traži ponuda

JP „ Gradsko stambeno“ sprovodi postupke Javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i na osnovu zahteva i kriterijuma iz konkursne dokumentacije bira izvođača radova. JP „Gradsko stambeno“ u obavezi je da na svom sajtu objavljuje dokumenta vezana za postupke Javnih nabavki. Podaci o otvaranju  ponuda za Javne nabavke su sadržani u pomenutoj dokumentaciji na sajtu preduzeća i zainteresovana lica za prisustvo otvaranju se samostalno informišu o terminu  javnog otvaranja putem sajta preduzeća. Nadmetanje ima za cilj da se izabere najbolji i/ili najpovoljniji izvođač radova koji su predmet postupka javne nabavke.

Po odabiru izvođača JP „Gradsko stambeno“ telefonskim putem kontaktira upravnika stambene zajednice,  radi potpisivanja ugovora o poveravanju poslova izvođenja radova.

Plaćanje počinje nakon završetka radova, dinamikom i u iznosima koji su precizirani ugovorom. Plaćanje se vrši putem gradskog servisa objedinjene naplate komunalnih usluga-uplatnicama JKP  „Infostan  tehnologije“, ratama na mesečnom nivou.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti pozivnom centru JP „Gradsko stambeno“ na broj 0800 200 011 (poziv je besplatan iz fiksne i mobilne mreže).

Aktuelno > <