Pratite nas

Održavanje higjene zajedničkih delova stambenih zgrada

Usluga održavanja higijene zajedničkih delova stambenih zgrada

Kao preduzeće koje se trudi da ispuni i prevaziđe očekivanja korisnika, JP „Gradsko stambeno“ čini sve da održavanje stambenih zgrada podigne na viši nivo. S tim u vezi, pored održavanja, trudimo se da i održavanje higijene bude usluga na što višem nivou kvaliteta.  Koristeći savremenu opremu i sisteme za uklanjanje nećistoće, želimo da doprinesemo zdravijoj sredini za život stanara zgrada koje su nam po ovom pitanju poklonile poverenje, a ima ih više od 11 000.

Kako da uđete u sistem održavanja higijene JP "Gradsko stambeno"?

Upravnik stambene zajednice podnosi pisani zahtev radnoj jedinici JP "Gradsko stambeno" na teritoriji  opštine kojoj predmetna zgrada pripada. Zahtevu prethodi odluka stanara o prihvatanju uslova pod kojima "Stambeno" izvodi ovu uslugu, a to znači da zgrada mora imati formiranu skupštinu stambene zajednice i izabranog upravnika. Nakon predaje zahteva, na teren izlazi stručna služba JP "Gradsko stambeno", čiji je zadatak da utvrdi postoje li uslovi za uključivanje zgrade u sistem održavanja higijene.

Po ispunjenju svih uslova, usluga počinje od sledećeg meseca (pod uslovom da je procedura prijema zgrade završena do 15-og u mesecu). Na računu JKP "Infostan  tehnologije" pojavljuje se nova stavka – čišćenje,  koja stiže svakom stanaru u zgradi.

Cena i način plaćanja

Od strane  Skupštine grada Beogarda kao osnivača, određena je visina cene za ovu uslugu. Ona iznosi 181,59 dinara bez PDV-a, odnosno 217,91 dinar sa PDV-om,  po stanu,na mesečnom nivou i ista je za sve stanove, bez obzira na njihovu veličinu.

Plaćanje se vrši putem objedinjenih uplatnica JKP "Infostan tehnologije", jednom mesečno. Popust od 5% može se ostvariti kroz redovan popust "Infostan tehnologije", plaćanjem objedinjenog računa do 15-og u mesecu. Povlašćene kategorije stanovništva plaćaju subvencionisanu cenu, odnosno umanjenu i do 30%, u zavisnosti od kategorije subvencije (O subvencijama se možete informisati na www.infostan.rs ). Ostatak zaduženja, do pune cene, plaća Grad Beograd.

Uslugom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:

Čišćenje i pranje zajedničkih delova stambene zgrade
Pranje stakla na ulaznim i vetrobranskim vratima
Pranje zidova lift kabina
Pranje gelendera i ograda stepeništa
Uklanjanje paučine
Uklanjanje prašine sa poštanskih sandučića


Dokumenta za ulazak u sistem čišćenja

Fomulari se mogu preuzeti u bilo kojoj organizacionoj jedinici JP "Gradsko stambeno" ili na ovoj internet stranici.

Sva potrebna dokumenta za ulazak u sistem čišćenja JPGS, možete preuzeti ovde  .

Zahtev za prijem u sistem čišćenja, kao i ostalu dokumentaciju možete podneti isključivo lično (ne putem elektonske pošte) i to na pisarnici direkcije JP "Gradsko stambeno" Danijelova 33, ili na bilo kojoj od deset radnih jedinica JPGS  .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Pozivnom centru JP „Gradsko stambeno“ na broj 0800 200 011 (poziv je besplatan za sve fiksne i mobilne mreže) ili posetiti naš sajt www.stambeno.com . 

Lista pojedinačnih dokumenata za ulazak u sistem čišćenja

Pregledom dokumenata utvrdili ste da je za započinjanje procedure ulaska u sistem čišćenja JP "Gradsko stambeno"  (kao uostalom i svakog drugog ugovornog odnosa sa našim preduzećem) potrebno da imate formiranu Skupštinu stambene zajednice, kao njenog upravnika.

Dokumenta za izlazak iz sistema čišćenja

Svi fomulari mogu se preuzeti u bilo kojoj organizacionoj jedinici JP "Gradsko stambeno" ili na ovoj internet stranici.

Sva potrebna dokumenta za izlazak iz sistema čišćenja JPGS, možete preuzeti ovde.

Aktuelno > <