Pratite nas

Redovno održavanje

U skladu sa Ugovorom o održavanju stambenih zgrada, JP "Gradsko stambeno" izvodi manje radove na popravci zajedničkih delova zgrade, instalacija i uređaja. Ovi radovi se izvode po radnom nalogu koji otvara referent sa radne jedinice, a po prijavi predsednika Skupštine zgrade, odnosno stanara. Radovi ovog obima imaju tretman hitne intervencije, limitirani su cenom koštanja i vlasnici stanova pokrivaju njihove troškove kroz plaćanje mesečne nadoknade na osnovu Ugovora.
U zgradama bez lifta JP "Gradsko stambeno" obavlja sledeće radove po Ugovoru o održavanju stambenih zgrada:
 • izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija,
 • odgušenje zajedničkih kanalizacionih instalacija u zgradama,
 • popravka i delimična zamena zajedničkih vodovodnih i kanalizacionih cevi, koje pripadaju zgradi, kada dođe do prskanja,
 • popravka i zamena ventila na zajedničkim vodovodnim instalacijama,
 • manji radovi na popravci krovnog pokrivača kojima se sprečava prokišnjavanje u stanove i u prostorijama u kojima se nalaze zajednički uređaji (stepenište, lift kućica, i sl),
 • popravke i zamene stakla nad stepenišnim prostorom,
 • manje popravke na delovima fasade,
 • zamena razbijenih stakala na ulaznim vratima u zgradu,
 • popravke elektroinstalacije od glavnog razvodnog ormana do razvodne table u stanu i od glavnog razvodnog ormana do priključne kutije na fasadi zgrade,
 • redovna kontrola i popravka gromobranskih instalacija,
 • redovan pregled, servisiranje i otklanjanje kvarova na uređajima u zgradi kao što su: hidrofori i hidrocili, akumulatori, APA uređaja i instalacija za nužno svetlo, signalno avio svetlo,
 • zamena pregorelih stepenišnih automata za svetlo i tastera kao i drugi radovi vezani za održavanje instalacija stepenišnog svetla.
Pored radova pobrojanih kod zgrada bez lifta, u zgradama sa liftom JP "Gradsko stambeno" obavlja i sledeće radove po Ugovoru o održavanju stambenih zgrada:

 • servisiranje liftova jedanput mesečno sa pripadajućim materijalom prema Pravilniku o Bezbednosti liftova (Sl. Glasnik RS br. 101/10, u primeni od 06/01/2011)
 • popravke liftova do visine radnog naloga
 • tehnički pregled (ispitivanje ispravnosti celokupnog liftovskog postrojenja radi dobijanja sertifikata o ispravnosti od strane specijalizovane, stručne institucije - jednom godišnje),
 • baždarenje regulatora brzine na liftu

Aktuelno > <