Данијелова 33, Београд
11011
jpgs@stambeno.com
Бесплатни фиксни позиви: 0800 11 00 11
  • Српски језик
Alt Text

Еколошка LED расвета

Пројекат обухвата уградњу савременог еколошког ЛЕД осветљења у заједничке просторије у свим зградама које се налазе у нашем систему одржавања, без додатног новчаног учествовања станара.

ЈП „Градско Стамбено“ обезбеђује комплетну услугу замене заједничког осветљења, прорачун за уштеду електричне енергије као и висемесечно финасирање кроз обједињен систем наплате. Погодности које грађани остварују:
– Ниска потрошња енергије и дужи век трајања
– Уштеде од 60% до 80% за заједничку електричну енергију
– Чисто светло без УВ зрачења
– Безбедно светло, рад на ниском напону
– Веома ниска емисија топлотне енергије

Пројекат наилази на велики одзив станара, те смо од 2016. године у преко 6.000 стамбених објеката имплеметирали ЛЕД расвету. Кроз уградњу савременог осветљења у заједничке просторије стамбених зграда ЈП „Градско стамбено“ прикључује се европским и светским стандардима у уштеди електричне енергије као и увођењу еколошки прихватљивог вида осветљења у стамбене зграде.