Данијелова 33, Београд
11011
jpgs@stambeno.com
Бесплатни фиксни позиви: 0800 11 00 11
  • Српски језик
Alt Text

Историјат

Јавно предузеће Градско стамбено, Београд, у области одржавања стамбених зграда баштини традицију дужу од пола века. Градско стамбено предузеће основано је давне 1966. године, а 1974. је подељено на општинске СИЗ-ове (самоуправне интересне заједнице) становања којима су грађани плаћали станарину за тадашње друштвене станове. Поред одржавања стамбеног фонда, СИЗ становања бавиле су се и тзв. друштвено усмереном стамбеном изградњом и изградњом станова солидарности.

СИЗ становања су опредељивале још неизграђене станове удружиоцима (правним лицима са територије општине), закључивале уговоре и у њихово име пратиле реализацију изградње до завршетка и усељења стамбеног објекта. На основу решења правног лица о додели стана на коришћење своме раднику (физичком лицу), СИЗ је склапао уговор о коришћењу стана. Због описане процедуре ЈП Градско стамбено данас поседује у својој архиви изузетно богату имовинско-правну документацију.

Технички део бившег Градског стамбеног предузећа (инжењери, техничари и мајстори) највећим бројем су били запослени у КРО Београд који је имао 10 општинских ОУР-а (организација удруженог рада) за водовод, канализацију и мање грађевинске радове и четири специјализована ОУР-а: Космај (лифтови), Ремонт (грејање), Авала (грађевинско занатски радови већег обима) и Стансервис (водовод, канализација, грађевинско-занатски радови и електрика).

До 1990. КРО Београд са својим ОУР-има искључиво је обављао послове за СИЗ становања и по налогу њихових надзорних органа. Почев од 1990. први пут се ствара тржиште ове врсте услуга на коме се појављују и мале, приватне фирме.

Решењем Скупштине града Београда од 10 општинских СИЗ-ова становања и Удружене београдске заједнице становања формирано је 1. априла 1990. Јавно предузеће за стамбене услуге. Средином 2005. мења назив у Јавно предузеће Градско стамбено. Скупштина града Београда као оснивач, преко управног и надзорног одбора креира и контролише спровођење пословне политике предузећа које је данас савремено, тржишно орјентисано, друштвено одговорно и пратећи све техничке и технолошке иновације, послује на територији 10 градских општина.