Danijelova 33, Beograd
0800 200 011
jpgs@stambeno.com
Alt Text

Održavanje čistoće

Kao posebnu uslugu našim korisnicima nudimo održavanje čistoće zajedničkih delova zgrade, koristeći savremenu opremu i sisteme za uklanjanje nečistoće.

Uslugom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:

  • – Čišćenje i pranje zajedničkih delova stambene zgrade
  • – Pranje stakla na ulaznim i vetrobranskim vratima
  • – Pranje zidova lift kabina
  • – Pranje gelendera i ograda stepeništa
  • – Uklanjanje paučine
  • – Uklanjanje prašine sa poštanskih sandučića

Ova usluga obavlja se jednom nedeljno, a plaća se posebno, mesečno po stanu, takođe preko mesečnih uplatnica JKP Infostan tehnologije i ista je za sve stanove.

Mašinsko čišćenje

Ova dodatna usluga podrazumeva generalno, detaljno, mašinsko i hemijsko čišćenje zajedničkih delova stambene zgrade uz upotrebu najsavremenijih sredstava i tehnologija u ovoj oblasti.