Данијелова 33, Београд
0800 200 011
jpgs@stambeno.com
Alt Text

Рекламације

Пријава кварова и рекламације на изведене радове електронском поштом на адресу jpgs@stambeno.com, позивом на број 0800 / 200 011 (позив је бесплатан за све фиксне и мобилне мреже), поштом радној јединици на општини на којој се зграда налази, или одељењу за хитне интервенције које ради од 00 до 24 часа.

Онлajн форма за подношење рекламације