Pratite nas

Надлежности

У оквиру Градске управе за питања стамбених услуга надлежан је Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

Радове на одржавању стамбених зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине (хитне интервенције) на подручју 10 градских општина обавља ЈП "Градско стамбено". Предузеће је надлежно и за одржавање и поправку водоводних, канализационих и електричних инсталација и уређаја унутар зграда (иза прикључка на мрежу), уколико Скупштина зграде има потписан уговор.
Скупштине зграда одлучују о текућем и инвестиционом одржавању стамбених зграда и закључују уговор са ЈП "Градско стамбено" којим му поверавају послове одржавања.

Накнада за одржавање и чишћење заједничких делова зграда наплаћује се кроз систем обједињене наплате преко уплатнице ЈКП "Инфостан" (уколико Скупштина зграде има уговор са ЈП "Градско стамбено").

ЈП "Градско стамбено" има и своје комерцијалне услуге које се посебно уговарају и плаћају.

Надлежне инспекције су:

  • Општинске комуналне инспекције
  • Општинске грађевинске инспекције

Актуелно > <