Pratite nas

Граничне надлежности

Понекада долази до преклапања надлежности више јавних комуналних предузећа из практичних разлога или због недовољно прецизне регулативе. То су такозване граничне надлежности, када је неопходно разграничити шта је чија обавеза како би постојећи комунални проблем био решен.

Водовод и канализација

ЈКП "Београдски водовод и канализација" надлежно је за одржавање водоводних инсталација и уличне водоводне мреже до водомера, укључујући и водомер. Водоводне инсталације иза водомера представљају заједничку кућну инсталацију и о њој брину власници који сами сносе трошкове и сами је одржавају. ЈКП "Београдски водовод и канализација" надлежно је и за одржавање канализационих инсталација све до канализационог прикључка (први ревизиони шахт).

О одржавању кућних инсталација, изузимајући инсталацију у стану, води рачуна ЈП "Градско стамбено" ако је власник или Скупштина зграде склопила уговор о одржавању.

Грејање и топла вода

Када дође до загушења и изливања фекалија у индивидуалним, блоковским котларницама и предајним станицама које доводе до поремећаја у испоруци топлотне енергије, онда ЈКП "Београдски водовод и канализација" отклања узрок загушења, а ЈКП "Београдске електране" последице.

Ако ЈКП "Београдски водовод и канализација" остави топлану без напајања водом, у обавези је да обезбеди цистерне са водом.

У случају квара на инсталацији за потрошну топлу воду ЈКП "Београдске електране" поправља кварове на делу инсталација до измењивача и измењивач, а ЈП "Градско стамбено" на секундарном делу инсталација (уколико је Скупштина зграде склопила уговор са ЈП "Градско стамбено").

Електрична енергија

ЈП "Електродистрибуција-Београд" надлежна је за одржавање електричних инсталација до бројила, укључујући и електрично бројило.

Инсталације иза електричног бројила представљају кућну инсталацију и о њој брину власници који сами сносе трошкове и сами је одржавају или за то уговором ангажују ЈП "Градско стамбено".

Актуелно > <