Pratite nas

Историја

"Градско стамбено предузеће" је основано 1966. године, а 1974. је подељено на општинске СИЗ-ове (самоуправне интересне заједнице) становања, Комуналну радну организацију "Београд", "Инфостан", Пословни простор Града и општина, "Беостан" (управљање самачким хотелима) и хотелско предузеће (хотели: "Турист", "Шумадија" и "Србија").
Одржавањем стамбених зграда су се бавиле СИЗ становања, којима су грађани плаћали станарину за тадашње друштвене станове. Станови у новијим, опремљенијим зградама имали су већи број бодова, а самим тим и већу станарину, тако да су СИЗ становања на општинама са новим стамбеним фондом могли далеко више радова и услуга да пруже станарима. Драстична разлика у висини станарине уочавала се између општина са новим стамбеним фондом (Нови Београд, Раковица...) и општина са претежно старим зградама (Стари град, Врачар, Савски венац...). Поред одржавања стамбеног фонда, СИЗ становања су се бавиле и тзв. друштвено усмереном стамбеном изградњом и изградњом станова солидарности. СИЗ становања су опредељивале још неизграђене станове удружиоцима (правним лицима са територије општине), закључивале уговоре и у њихово име пратиле реализацију изградње до завршетка и усељења стамбеног објекта. На основу решења правног лица о додели стана на коришћење своме раднику (физичком лицу), СИЗ је склапао уговор о коришћењу стана. Због описане процедуре ЈП "Градско стамбено" данас поседује у својој архиви изузетно богату имовинско-правну документацију.

Технички део бившег "Градског стамбеног предузећа" (инжењери, техничари и мајстори) највећим бројем су били запослени у КРО "Београд" који је имао 10 општинских ОУР (организације удруженог рада) за водовод, канализацију и мање грађевинске радове и четири специјализоване ОУР: "Космај" (лифтови), "Ремонт" (грејање), "Авала" (грађевинско занатски радови већег обима) и "Стансервис" (водовод, канализација, грађевинско-занатски радови и електрика). До 1990. КРО "Београд" са својим ОУР искључиво је обављао послове за СИЗ и по налогу њихових надзорних органа. Почев од 1990. први пут се појављује тржиште ове врсте услуга на коме се појављују и мале, приватне фирме.

Решењем Скупштине града Београда од 10 општинских СИЗ становања и Удружене београдске заједнице становања формирано је 1. априла 1990. Јавно предузеће за стамбене услуге. Средином 2005. мења назив у Јавно предузеће "Градско стамбено".

Оснивач Јавног предузећа "Градско стамбено" је Скупштина града Београда која преко Управног и Надзорног одбора креира и контролише спровођење пословне политике Предузећа.

Актуелно > <