Pratite nas

Замене Поштанских сандучића

Како би пошта до наших суграђана стизала на време и у исправном стању још један од пројеката ЈП  „Градско стамбено“ јесте замена  дотрајалих, дрвених поштанских сандучића који не испуњавају прописе. Нови метални сандучићи уграђују се по прописаним стандардима и испуњавају све неопходне техничке услове и у складу су са  Законом о поштанским услугама . Уместо некадашњих многобројних модела, савремени сандучићи су унифицирани и тиме доприносе  олакшаној  достави пошиљки. Поред саме замене овај пројекат подразумева и извођење осталих грађевинских радова  у које спадају глетовање, малтерисање и кречење, на делу ходника где се постављају. 

Довољно је да се станари  обрате захтевом којим траже замену поштанских сандучића, поднетим на нашим радним јединицама или директно у Данијелову 33 и ми ћемо исту извршити у најкраћем року. На овај начин желимо да допринесемо да све зграде у нашем систему одржавања добију уређеније, лепше и квалитетније заједничке просторије и улазе. Такође желимо да подстакнемо све станаре и скупштине станара да о својој згради воде више рачуна јер је она заједничко власништво свих људи који у њој станују и остаје будућим генерацијама.

ПО СТАНДАРДИМА ЕУ

МЕРЕ за нове сандучиће усклађене су са стандардима ЕУ: морају да буду направљени од чврстог и постојаног материјала, да не пропуштају воду, постављени на висини од 0,7 до 1,7 метара, да имају унутрашње димензије 240x75x350 милиметара, док отвор претинца мора да буде 230 мм са 30 мм. За групне сандучиће прописане су мере: 390x190x75 мм. Оквир за означавање власника је 50 са 10 милиметара.

Актуелно > <