Pratite nas

Кориснички сервис и CALL центар

Call центар је једна од новина у раду фирме Градско стамбено. Од младог и љубазног особља Call центра можете брзо и ефикасно добити информацију која вас занима. Пријава кварова, проблеми везани за одржавање објекта и његово чишћење спадају у домен рада Call центра. У Call центру се можете информисати о делатностима и услугама које пружа предузеће Градско стамбено.
Такође могу се добити сви подаци везани за формирање и рад Скупштина и Савета зграде који су почетни услов за склапање уговора за одржавање и чишћење.
Call центар је модерна служба на располагању грађанима сваког радног дана од 7:30 до 20:30, суботом од 07:30 до 15:30, недељом од 07:30 до 11:30.
У оквиру ЈП „Градско стамбено“ формирана је  посебна  служба под називом - Кориснички сервис - која је посвећена директном раду са корисницима услуга у циљу квалитетније, ефикасније и брже комуникације и што успешније сарадње.

Поред основних послова које обавља Кориснички сервис, као што су:

  • Комуникација са корисницима услуга, како усмена тако и у писаној форми (нпр. достављање обавештења по различитим представкама корисника услуга)
  • Прикупљање података о корисницима услуга и систематизација истих
  • Прикупљање и анализа предлога од стране корисника и евидентирање изражене потребе за новим услугама
  • Организовање и спровођење дистрибуције рекламних и промотивних материјала

Кориснички сервис обавља и :

-  Организацију и спровођење активности везаних за пружање услуга предузећа по Програму  грађевинско-занатских радова и радова на поправкама лифтовских постројења, уређаја и заједничких инсталација у стамбеним зградама, где Скупштине/Савети зграда са додатним средствима власника посебних делова стамбених зграда учествују у трошковима извођења радова.
-  Спровођење поступка закључивања посебних Уговора о учествовању Скупштина/Савета зграда у трошковима извођења различитих врста радова већег обима и веће вредности у складу са Програмом одржавања, а на основу правоснажне Одлуке Скупштине/Савета зграде о прихватању Понуде достављене Председнику Скупштине/Савета зграде. 
-  Служба за бригу о корисницима, односно Кориснички сервис, са својим тимом добро обучених и већ искусних људи, омогућиће Вам да брзо и једноставно добијете квалитетне информације сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова!

Контакт:

  • Адреса: Данијелова 32
  • Телефон: 0800 200 011 (бесплатан за позиве из националних мрежа)
  • Радно време: радним даном од 7:30 до 20:30, суботом од 07:30 до 15:30, недељом од 07:30 до 11:30

Актуелно > <