Pratite nas

ОБУКА ОПЕРАТЕРА ПОЗIVНОГ ЦЕНТРА ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" НА ТЕРЕНУ

Да би се на сваки захтев грађана одговорило на најбољи могући начин,
неопходно је увек пружити адекватне информације, што подразумева да наши
запослени морају пролазити кроз континуиран процес едукације. Како у
позивни центар ЈП „Градско стамбено“свакодневно стиже велики број питања
која се тичу лифтова, колеге из хитних интервенција одржале су референтима
позивног центра практичну обуку на терену. Кроз ову показну вежбу уз
теоријска објашњења, нашим оператерима који су у телефонском контакту са
грађанима представљена је пре свега машинска просторија лифта, која
преставља „срце“ читавог механизма. Ту је колегама начелно приказано
функционисање командних табли, механизма откочног магнета, подсистема
„копир уређаја“ однодно система за препознавање спратова, као и саме
погонске групе коју чине мотор и редуктор. Све ово је неопходно како би
колеге тачно знале где су позиционирани механички, а где електрични и
електронски делови лифтовског постројења и како функционишу, а самим тим и
биле спремније да брже и тачније одговоре на питања станара.Такође,
приказан је изглед просечне кабине лифта, посебно елемената вешања,
подсистема кабинских врата као и потпатосног механизма.
На крају, демонстрирано је функционисање прилазних врата, како стандардних
једнокрилних, тако и полуаутоматских и посебно аутоматских. Ово је од
посебне важности за станаре јер се управо са проблемима на овом делу
постројења најчешће сусрећу.

Овакав процес едукације неопходан је како би колеге знале да позив
преусмере на особу која је баш за тај проблем најстручнија и како би се
квар отклонио у најкраћем временском року.

01.јпг 02.јпг 03.јпг 04.јпг 05.јпг

Актуелно > <