Pratite nas

КВАЛИТЕТ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ВЕРИФИКОВАН ISO СЕРТИФИКАТИМА

Јавном предузећу „Градско стамбено“, Београд дана 04. фебруара  2016. акредитована сертификациона кућа „ЛЛ-Ц Цертифицатион“ из Прага и њен заступник и представник за територију Србије, свечано је уручила сертификате за успостављени интегрисани менаџмент систем по захтевима међународних стандарда ISO 9001, ISO/ИЕЦ 27001, ISO 14001, ОХСАС 18001 и ISO/ИЕЦ 20000-1, чиме је демонстрирана опредељеност предузећа да своје пословање стално усаглашава са најбољом пословном праксом у погледу унификације пословних процеса, менаџмента ризицима пословања, менаџмента интерним и екстерним ИТ услугама и одговорном односу према животној средини и безбедности и здрављу.

Такође, Републичка унија потрошача, на основу провере усаглашености са међународним стандардом ISO 10002  уручила је Мишљење о имплементацији најбоље праксе и законских захтева са приговорима корисника услуга.

Стандардизовањем свог пословања ЈП Градско стамбено постаје прво јавно предузеће које својим друштвено одговорним пословањем поставља за главни циљ испуњење захтева свих заинтересованих страна. У средишту пословања су корисници услуга, као потрошачи, предузеће постаје представник потрошача у фирмама добављача, и свим пословним партнерима поставља нове неопходне  захтеве за успешну пословну сарадњу.

Оваквом визијом свог пословања ЈП Градско стамбено преузима водећу улогу на тржишту у окружењу, у области одржавања стамбених зграда.


01.јпг 02.јпг

Актуелно > <