Pratite nas

Одржавање хигјене заједничких делова стамбених зграда

Услуга одржавања хигијене заједничких делова стамбених зграда

Као предузеће које се труди да испуни и превазиђе очекивања корисника, ЈП „Градско стамбено“ чини све да одржавање стамбених зграда подигне на виши ниво. С тим у вези, поред одржавања, трудимо се да и одржавање хигијене буде услуга на што вишем нивоу квалитета.  Користећи савремену опрему и системе за уклањање нећистоће, желимо да допринесемо здравијој средини за живот станара зграда које су нам по овом питању поклониле поверење, а има их више од 11 000.

Како да уђете у систем одржавања хигијене ЈП "Градско стамбено"?

Управник стамбене заједнице подноси писани захтев радној јединици ЈП "Градско стамбено" на територији  општине којој предметна зграда припада. Захтеву претходи одлука станара о прихватању услова под којима "Стамбено" изводи ову услугу, а то значи да зграда мора имати формирану скупштину стамбене заједнице и изабраног управника. Након предаје захтева, на терен излази стручна служба ЈП "Градско стамбено", чији је задатак да утврди постоје ли услови за укључивање зграде у систем одржавања хигијене.

По испуњењу свих услова, услуга почиње од следећег месеца (под условом да је процедура пријема зграде завршена до 15-ог у месецу). На рачуну ЈКП "Инфостан  технологије" појављује се нова ставка – чишћење,  која стиже сваком станару у згради.

Цена и начин плаћања

Од стране  Скупштине града Беогарда као оснивача, одређена је висина цене за ову услугу. Она износи 181,59 динара без ПДВ-а, односно 217,91 динар са ПДВ-ом,  по стану,на месечном нивоу и иста је за све станове, без обзира на њихову величину.

Плаћање се врши путем обједињених уплатница ЈКП "Инфостан технологије", једном месечно. Попуст од 5% може се остварити кроз редован попуст "Инфостан технологије", плаћањем обједињеног рачуна до 15-ог у месецу. Повлашћене категорије становништва плаћају субвенционисану цену, односно умањену и до 30%, у зависности од категорије субвенције (О субвенцијама се можете информисати на www.infostan.rs ). Остатак задужења, до пуне цене, плаћа Град Београд.

Услугом су обухваћене следеће активности:

Чишћење и прање заједничких делова стамбене зграде
Прање стакла на улазним и ветробранским вратима
Прање зидова лифт кабина
Прање гелендера и ограда степеништа
Уклањање паучине
Уклањање прашине са поштанских сандучића


Документа за улазак у систем чишћења

Фомулари се могу преузети у било којој организационој јединици ЈП "Градско стамбено" или на овој интернет страници.

Сва потребна документа за улазак у систем чишћења ЈПГС, можете преузети овде  .

Захтев за пријем у систем чишћења, као и осталу документацију можете поднети искључиво лично (не путем електонске поште) и то на писарници дирекције ЈП "Градско стамбено" Данијелова 33, или на било којој од десет радних јединица ЈПГС  .

За све додатне информације можете се обратити Позивном центру ЈП „Градско стамбено“ на број 0800 200 011 (позив је бесплатан за све фиксне и мобилне мреже) или посетити наш сајт www.stambeno.com . 

Листа појединачних докумената за улазак у систем чишћења

Прегледом докумената утврдили сте да је за започињање процедуре уласка у систем чишћења ЈП "Градско стамбено"  (као уосталом и сваког другог уговорног односа са нашим предузећем) потребно да имате формирану Скупштину стамбене заједнице, као њеног управника.

Документа за излазак из система чишћења

Сви фомулари могу се преузети у било којој организационој јединици ЈП "Градско стамбено" или на овој интернет страници.

Сва потребна документа за излазак из система чишћења ЈПГС, можете преузети овде.

Актуелно > <