Pratite nas

Одељење за однос са грађанима

Одељење за однос са грађанима представља модерно опремљено одељење намењено екстерној комуникацији са корисницима али и институцијама са којима сарађујемо, усмено као и писаним путем. Обучени и професионални референти на услузи су свим корисницима као и онима који то можда тек желе да постану. Сваког радног дана од 7,30 до 15,30 у Данијеловој улици број 32 заинтересовани могу добити све информације из делокруга пословања ЈП „Градско стамбено“. Циљ оваквог, директног комуницирања и проактивног приступа јесте повећање ефикасности приликом решавања проблема и стварања што боље основе за успешнију сарадњу са станарима у будућем периоду. Осим о свему што јесу задужења,  ЈП „Градско стамбено“, на овој адреси могу се добити и нови промотивни материјали као и савети у вези рада других институција које су директно или индиректно повезане са нашим надлежностима.

Актуелно > <