Pratite nas

Korisnički servis i CALL centar

Call centar je jedna od novina u radu firme Gradsko stambeno. Od mladog i ljubaznog osoblja Call centra možete brzo i efikasno dobiti informaciju koja vas zanima. Prijava kvarova, problemi vezani za održavanje objekta i njegovo čišćenje spadaju u domen rada Call centra. U Call centru se možete informisati o delatnostima i uslugama koje pruža preduzeće Gradsko stambeno.
Takođe mogu se dobiti svi podaci vezani za formiranje i rad Skupština i Saveta zgrade koji su početni uslov za sklapanje ugovora za održavanje i čišćenje.
Call centar je moderna služba na raspolaganju građanima svakog radnog dana od 7:30 do 20:30, subotom od 07:30 do 15:30, nedeljom od 07:30 do 11:30.
U okviru JP „Gradsko stambeno“ formirana je  posebna  služba pod nazivom - Korisnički servis - koja je posvećena direktnom radu sa korisnicima usluga u cilju kvalitetnije, efikasnije i brže komunikacije i što uspešnije saradnje.

Pored osnovnih poslova koje obavlja Korisnički servis, kao što su:

  • Komunikacija sa korisnicima usluga, kako usmena tako i u pisanoj formi (npr. dostavljanje obaveštenja po različitim predstavkama korisnika usluga)
  • Prikupljanje podataka o korisnicima usluga i sistematizacija istih
  • Prikupljanje i analiza predloga od strane korisnika i evidentiranje izražene potrebe za novim uslugama
  • Organizovanje i sprovođenje distribucije reklamnih i promotivnih materijala

Korisnički servis obavlja i :

-  Organizaciju i sprovođenje aktivnosti vezanih za pružanje usluga preduzeća po Programu  građevinsko-zanatskih radova i radova na popravkama liftovskih postrojenja, uređaja i zajedničkih instalacija u stambenim zgradama, gde Skupštine/Saveti zgrada sa dodatnim sredstvima vlasnika posebnih delova stambenih zgrada učestvuju u troškovima izvođenja radova.
-  Sprovođenje postupka zaključivanja posebnih Ugovora o učestvovanju Skupština/Saveta zgrada u troškovima izvođenja različitih vrsta radova većeg obima i veće vrednosti u skladu sa Programom održavanja, a na osnovu pravosnažne Odluke Skupštine/Saveta zgrade o prihvatanju Ponude dostavljene Predsedniku Skupštine/Saveta zgrade. 
-  Služba za brigu o korisnicima, odnosno Korisnički servis, sa svojim timom dobro obučenih i već iskusnih ljudi, omogućiće Vam da brzo i jednostavno dobijete kvalitetne informacije svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova!

Kontakt:

  • Adresa: Danijelova 32
  • Telefon: 0800 200 011 (besplatan za pozive iz nacionalnih mreža)
  • Radno vreme: radnim danom od 7:30 do 20:30, subotom od 07:30 do 15:30, nedeljom od 07:30 do 11:30

Aktuelno > <