Pratite nas

Komercijalne usluge - Veliki radovi u zgradi

Prema Zakonu  o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016), održavanje finansiraju vlasnici posebnih delova zgrade. Posebni delovi zgrade su posebne funcionalne celine u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks.

Na deset opština  na kojima posluje „Gradsko stambeno“, veliki broj zgrada ima potpisan ugovor o održavanju, na osnovu koga vlasnici posebnih delova zgrade  plaćaju mesečnu naknadu uplatnicama JKP „Infostan tehnologije“. Ugovorom su obuhvaćene popravke manjih kvarova i hitne intervencije, kao što su oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta, popravka vodovodnih cevi, odgušenje kanalizacionih vertikala i slično.

Međutim, zbog stanja u kom se nalaze stambeni objekti, u sve većem broju zgrada u Beogradu potrebno je izvesti radove većeg obima koji podrazumevaju znatna finansijska ulaganja vlasnika posebnih delova zgrade.

Zbog rastuće potrebe za ovakvim radovima, a sa druge strane zbog teške ekonomske situacije, JP „Gradsko stambeno“ omogućava da se ovakvi radovi ipak izvedu i to:

1. Bez plaćanja unapred (otplata radova počinje po završetku izvođenja radova);
2. Plaćanjem na rate (putem uplatnica JKP  „Infostana tehnologije“)  do šezdeset meseci.
3. Najboljom garancijom na tržištu (garanciju daje JP „Gradsko stambeno“ u skladu sa ponudom izabranog ponuđača).


Šta su zapravo veliki radovi?


Veliki radovi najčešće podrazumevaju radove većeg obima ili veće vrednosti. Sa aspekta neophodnosti i brzine izvođenja radova, najtačnija definicija velikih radova bila bi da su to svi radovi koji ne spadaju u hitne intervencije i u neodložne radove. Dakle, veliki radovi ne spadaju u radove koji se na zgradi izvršavaju bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja, i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacije i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti, ali su važni sa aspekta funkcionisanja zgrade i kulture stanovanja.


Zašto angažovati JPGS za izvođenje velikih radova u zgradi?


Nema plaćanja unapred


Ukinuta je ranija praksa da se pre početka radova od vlasnika posebnih delova zgrade prikuplja deo novca unapred, u gotovini. Ukidanjem avansa ubrzan je početak radova, a i izbegnuti su potencijalni problemi, pre svega nerazumevanje i razmirice među komšijama. Otplata radova počinje tek pošto radovi budu okončani.

Plaćanje na rate 


Plaćanje radova vrši se preko gradskog servisa objedinjene naplate komunalnih usluga, uplatnicama JKP „Infostan tehnologije“.  JP „Gradsko stambeno“ odobrava plaćanje radova u do 60 mesečnih rata. Konačan broj rata zavisi od ukupnog iznosa neophodnog za izvođenje radova, broja posebnih delova zgrade i kvadrature istih.

Garancija izvedenih radova


JP „Gradsko stambeno“ je u obavezi da postupak Javnih nabavki sprovodi u skladu sa Planom Javnih nabavki za tekuću godinu, koji se između  ostalog nalazi na sajtu JP „Gradsko stambeno“.  U zavisnosti od vrste postupka koji se sprovodi (otvoreni, kvalifikacioni i dr.)  realizuje se procedura prikupljanja ponuda svih zainteresovanih izvođača, odnosno vrši se izbor sa liste kvalifikovanih izvođača JP„ Gradsko stambeno“. Garanciju na izvedene radove daje JP „Gradsko stambeno“ u skladu sa ponudom izabranog ponuđača.


Kako ući u proceduru?


Uslov da JP „Gradsko stambeno“  razmatra Zahtev stambene zgrade jeste da je ona poverila održavanje JP „Gradsko stambeno“, odnosno da sa našim preduzećem ima potpisan Ugovor o održavanju. Ukoliko niste sigurni da li je Vaša zgrada poverila održavanje JP „Gradsko stambeno“, možete kontaktirati naš Pozivni centr svakog radnog dana u periodu  od 7.30 do 20.30, subotom od 07.30 do 15.30, nedeljom od 07.30 do 11.30 časova, na broj 0800 200 011 (poziv je besplatan iz fiksne i mobilne mreže).

Drugi uslov je da zgrada ima legitimne organe, odnosno Upravnika stambene zajednice. 

Prvi korak – Podnošenje Zahteva


Validan Zahtev za dostavljanje Ponude (za izvođenje velikih radova), se podnosi isključivo pisanim putem i dostavlja se teritorijalno nadležnoj Radnoj jedinici JPGS , ili direkciji preduzeća.


Pojedinačan Zahtev može se podneti samo za jednu vrstu radova, odnosno može se odnositi na rešavanje samo jednog problema.

Zahtev mora sadržati sledeće podatke:
• Adresa stambene zgrade (naziv ulice, broj zgrade, naziv opštine)
• Ime i prezime podnosioca Zahteva
• Kontakt telefon podnosioca Zahteva
• Pečat Stambene zajednice 
• Opis radova za koje se traži Ponuda

Zahtev može biti podnet i u formi JPGS koji možete preuzeti ovde


Drugi korak – Izrada predmera i predračuna


Po prijemu Zahteva, stručna služba nadležne Radne jedinice izlazi na teren i izrađuje predmer radova.


Treći korak – Slanje ponude za investicione radove


Ponuda koja se dostavlja Upravniku stambene zajednice, sadrži precizan predmer radova, vrednost radova i broj mesečnih rata na koje je preduzeće u mogućnosti da odobri  stanarima putem  uplatnicama JKP „Infostan  tehnologija“. Ponuda sadrži i obrazac odluke sa potpisima koje je neophodno dostaviti radi pokretanja postupka Javne nabavke. Odluku prate potpisi većine (51%) vlasnika površine posebnih delova stambene zgrade. 


Četvrti – Postupak nabavke


JP „ Gradsko stambeno“ sprovodi postupke Javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i na osnovu zahteva i kriterijuma iz konkursne dokumentacije bira izvođača radova. JP „Gradsko stambeno“ u obavezi je da na svom sajtu objavljuje dokumenta vezana za postupke Javnih nabavki. Podaci o otvaranju  ponuda za Javne nabavke su sadržani u pomenutoj dokumentaciji na sajtu preduzeća i zainteresovana lica za prisustvo otvaranju se samostalno informišu o terminu  javnog otvaranja putem sajta preduzeća. Nadmetanje ima za cilj da se izabere najbolji i/ili najpovoljniji izvođač radova koji su predmet postupka Javne nabavke.


Peti korak – Zaključivanje ugovora za izvođenje radova


Po odabiru izvođača JP „Gradsko stambeno“ telefonskim putem kontaktira Upravnika stambene zajednice  radi potpisivanja ugovora o poveravanju poslova izvođenja radova.


Šesti korak – Izvođenje radova


Nakon potpisanog ugovora sa stambenom zajednicom JP „Gradsko stambeno“ zaključuje ugovor sa izabranim izvođačem radova. Nakon čega se u skladu sa potpisanim ugovorom započinje  sa izvođenjem radova u roku definisanim ugovorom i u trajanju koje je takođe definisano ugovorom.


Sedmi korak – Garancija i plaćanje


Garanciju na izvedene radove daje JP „Gradsko stambeno“ u skladu sa ponudom izabranog ponuđača i ona je definisana ugovorom, u zavisnosti od vrste radova, korišćenih materijala i sl. Plaćanje počinje nakon završetka radova, dinamikom i u iznosima koji su precizirani ugovorom. Plaćanje se vrši putem gradskog servisa objedinjene naplate komunalnih usluga-uplatnicama JKP  „Infostan  tehnologije“, ratama na mesečnom nivou.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti Pozivnom centru JP „Gradsko stambeno“, svakog radnog dana u periodu  od 7.30 do 20.30, subotom od 07.30 do 15.30, nedeljom od 07.30 do 11.30 časova, na broj 0800 200 011 (poziv je besplatan iz fiksne i mobilne mreže).

Obrazac dokumenata koji je potreban za postupak izvršenja velikih radova:

Aktuelno > <