Pratite nas

ZABRANA PRIJEMA STRANAKA U OBJEKTIMA JP "GRADSKO STAMBENO"

U skladu sa propisima, preporukama i smernicama nadležnih organa, a u cilju sprečavanja i gašenja epidemije Covid-19, direktor JP "Gradsko stambeno" Beograd, doneo je odluku od 16.03.2020. godine o ZABRANI PRIJEMA STRANAKA U OBJEKTIMA PREDUZEĆA. Odluka je doneta u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije br. 35/2020 i 37/2020.

Sve zahteve upravnici stambenih zajednica mogu poslati putem elektronske pošte na sledeće adrese:


Ili putem dežurnih telefona u slučaju hitnih i neodložnih radova: 0800/200-011, 011/3950-300 i 011/3950-301.
Obustavljanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovodiće se do dana prestanka vanrednog stanja.

Aktuelno > <