Pratite nas

Tekuće održavanje

U skladu sa ugovorom o održavanju stambenih zgrada, JP "Gradsko stambeno" izvodi manje radove na popravci zajedničkih delova zgrade, instalacija i uređaja. Ovi radovi se izvode po radnom nalogu, na osnovu prijave upravnika stambene zajednice, odnosno samih  stanara, a vlasnici stanova pokrivaju njihove troškove kroz plaćanje mesečne nadoknade na osnovu ugovora.

Pod tekućim održavanjem podrazumevaju se aktivnosti na održavanju  stambene/stambeno poslovne zgrade čijim izvođenjem se obezbeđuje njeno održavanje na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Ukoliko je na stambenoj/stambeno poslovnoj zgradi potrebno preduzeti aktivnosti koje su takvog obima i strukture da po svojoj prirodi nespadaju u investiciono održavanje, niti u aktivnosti koje se podrazumevajupod tekućim održavanjem, JP „Gradsko stambeno “je obavezno da stambenoj zajednici dostavi ponudu za izvođenje radova/pružanje usluga, sačinjenu prema predmeru radova, odnosno detaljnom opisu radova/usluga koje je potrebno izvršiti na zajedničkim delovima zgrade, uređajima ili instalacijama, kao i njihove tačne količine izražene u jedinici mere, izrađene od strane stručnih lica javnog preduzeća, na osnovu snimljenog stanja, a po prijavi potrebe (zahtev) za njihovim izvođenjem.

Aktuelno > <