Данијелова 33, Београд
11011
jpgs@stambeno.com
Бесплатни фиксни позиви: 0800 11 00 11
  • Српски језик
Alt Text

Пословање

Основна делатност ЈП Градско стамбено је одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима. То су радови којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника и околине (поправке кровова, фасада, лифтова, громобрана…) и послови хитних интервенција (водовод и канализација, електро радови, мање поправке и одглављења особа из лифта…) које обавља одељење хитних интервенција(00-24).

Одржавање зграда врши се на основу уговора закључених са скупштинама стамбених заједница, које одлуку о склапању уговора доносе у складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда.

На захтев скупштина стамбених заједница, ЈП Градско стамбено на стамбеним зградама обавља и друге послове, који нису предвиђени поменутим уговором. Они су великог обима и вредности, посебно се уговорају а плаћање се врши након њиховог завршетка, на до 60 месечних рата.

Такође, на основу одлуке скупштине стамбене заједнице ЈП Градско стамбено организује и врши надзор над обављањем услуга одржавања хигијене у заједничким деловима стамбене зграде: чишћење и прање степеништа, ходника, подеста… Ова услуга плаћа се посебно, месечно по стану, а обавља се једном недељно.

У Сектору за имовинско-правне послове овог предузећа, корисницима је на располагању и обимна архивска документација о зградама, становима и корисницима/власницима станова и пословног простора у оквиру стамбене зграде.

Позивни центар
11011
Радним данима
8:00 – 20:00
Суботом 8:00 – 20:00