Данијелова 33, Београд
11011
jpgs@stambeno.com
Бесплатни фиксни позиви: 0800 11 00 11
  • Српски језик
Alt Text

Текуће поправке

Текуће поправке представљају извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради уклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости. ЈП Градско стамбено изводи мање радове на поправци заједничких делова зграде, инсталација и уређаја.

Ови радови се изводе по радном налогу, на основу пријаве управника стамбене заједнице, односно самих станара. Власници станова покривају њихове трошкове кроз плаћање месечне надокнаде на основу уговора, преко месечних уплатница ЈКП Инфостан технологије.

Уколико је на стамбеној/стамбено пословној згради потребно предузети активности које су таквог обима и структуре да по својој природи не спадају у активности текућег одржавања нити у инвестиционо одржавање, ЈП Градско стамбено је обавезно да стамбеној заједници достави понуду за извођење радова или пружање услуга.