Данијелова 33, Београд
0800 200 011
jpgs@stambeno.com
Alt Text

Услуге

Ми одржавамо заједнички простор и делове стамбених зграда који су у власништву свих станара, односно стамбене заједнице. Годишње изведемо 140.000 интервенција, што је у просеку скоро 400 интервенција сваког дана!

Наше услуге обухватају хитне интервенције и неодложне радове, текуће одржавање, инвестициона улагања, одржавање чистоће и административне услуге.

Сазнај више
> Одржавање зграда

Сазнај више
> Стамбена подршка