Данијелова 33, Београд
0800 200 011
jpgs@stambeno.com
Alt Text

Ценовник и начин плаћања

-

  • зграде без лифта 10,72 дин/m2
  • зграде са лифтом 17,12 дин/m2
  • начин плаћања: преко уплатница ЈКП Инфостан технологије
  • по стану 217,92 дин
  • цена је иста без обзира на квадратуру стана
  • начин плаћања: преко уплатница ЈКП Инфостан технологије
  • цена се утврђује према понуди
  • начин плаћања: на основу фактуре на рачун ЈКП Градско Стамбено
  • цена се утврђује понудом, а наплата реализује  према броју дефинисаних рата
  • начин плаћања: преко уплатница ЈКП Инфостан технологије

* Плаћање се врши путем обједињених уплатница ЈКП Инфостан технологије, једном месечно. Попуст од 5% може се остварити кроз редован попуст ЈКП Инфостан технологије, плаћањем обједињеног рачуна до 15-ог у месецу. Повлашћене категорије становништва плаћају субвенционисану цену, односно умањену и до 30%, у зависности од категорије субвенције (О субвенцијама се можете информисати на www.infostan.rs ). Остатак задужења, до пуне цене, плаћа Град Београд.

** Представљен је део ценовника, а за све услуге и додатне информације контактирајте нас линк