Данијелова 33, Београд
11011
jpgs@stambeno.com
Бесплатни фиксни позиви: 0800 11 00 11
 • Српски језик
Alt Text

Организација и руководство

Руководство

Рођен 12.5.1993. године. Основну и средњу школу завршио као носилац Вукове дипломе. Дипломирао на Економском факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,12. На истом факултету завршио мастер академске студије са просечном оценом 10,00. Приводи крају и мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.

Од фебруара 2016. године био је ангажован на Економском факултету Универзитета у Београду на позицији координатора Центра за сарадњу са привредом.

Oктобра 2018. године постаје асистент-демонстратор на Економском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

До јула 2021. године руководи „Талент програмом“ у Народној банци Србије, а до августа 2022. године на дужности је заменика генералног директора Дирекције за људске ресурсе и организациона питања Народне банке Србије.

Од августа 2022. године обавља фунцкију в.д. директора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд.

Учесник бројних стручних и научних конференција у земљи и иностранству.

Течно говори енглески језик, добро познаје руски и има основна знања шпанског .

Ожењен, отац једног детета.

Рођен 12.08.1956. у Београду.

Основну школу и гимназију завршио у Београду.

Дипломирао на Грађевинском факултету у Београду на Одсеку за хидротехнику 31.10.1988.

Положио стручни испит 05.04.2004. (број уверења 7757/Г)

Поседује следеће лиценце издате од Инжењерске коморе Србије:
314 Г862 08 – одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
414 6450 04 – одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
Ожењен, отац двоје деце.

Радно искуство:

Уговори о делу 1986-1989:

“Енергопројект“ – сарадник на пројекту примарне водоводне мреже П1100 за војне базе у Ираку
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ – превод стручних хидротехничких абстраката са енглеског језика на српски (и обрнуто) и уношење у базу података
ГП „Напред“ 1989-2010:

Шеф градилишта – важнији објекти:
– стамбено-пословни објекти у Блоку 34, Нови Београд
– пословна зграда ЈАТ-а у Блоку 32, Нови Београд
– зграда СДПР-а у Булевару уметности 2, Нови Београд
– стамбени објекти на Лиману 4, Нови Сад
– радничко насеље, Вршац
– примарна и секундарна водоводна мрежа за Блокове 44 и 34 на Новом Београду са израдом пројекта изведеног стања
-тржни центар „Пирамида“ у Блоку 44, Нови Београд
Главни инжењер за занатско-инсталатерске радове:

– хала „Лимес“, Нови Београд – део инсталација водовода и канализације које је изводило ГП “Напред“
– секундарна водоводна и канализациона мрежа око хале “Лимес“
– стамбено-пословни објекти у Блоковима 22 и 25 (око 140.000 м2)
– примарна и секундарна водоводна и канализациона мрежа за Блокове 22 и 25 на Новом Београду са израдом пројекта изведеног стања
– примарни колектори за кишну и фекалну канализацију уз улице Пролетерске солидарности, Шпанских бораца и Булевара Др Зорана Ђинђића на Новом Београду са израдом пројекта изведеног стања
– стамбени објекат 4Б1, Нови Сад
– секундарна водоводна и канализациона мрежа са црпним станицама и ретензионим базеном за објекат Хладњача „КРОН II“, као и ПЛУВИА систем одвођења воде са кровне конструкције
– предшколска установа, Сремчица

Надзорни орган на извођењу инсталација водовода и канализације:
– више објеката које су изводили кооперанти ГП-а “Напред“
– техничка контрола више извођачких пројеката

Директор грађевинске оперативе:
– пословна зграда “ Grawe osiguranje“ на Новом Београду (37.000 м2) са инфраструктуром
– тржни центар „Идеа“ на Новом Београду, уређење терена
– објекат „Савоград“ за инвеститора „Неимар В“, Нови Београд – конструкција
– пословни објекат у Земуну – насеље Галеника
– реконструкција школе „Сирогојно“ у Земуну
– адаптација 28 Домова здравља у Србији – инвеститор
– пословну објекат и производна хала у Сурчину

Директор „Напред-конструкције“:
– директор „кћерке“ фирме која је изводила зидарске,занатске и инсталатерске радове

Самостални пројекти:
– израда пројекта, технолошки процес извођења и извођење обалоутврде на реци Сави код Београдске топлане за потребе бетоњерке ГП „Напред“, Нови Београд
– више мањих пројеката адаптација станова и кућа

Градски секретаријат за образовање Београда 2004-2005:

Помоћник Градског секретара за образовање задужен за инвестиције:
– преко 250 школских објеката (израда техничке документације, извођење и надзор)
– председник Комисије за Јавне набавке у Секретаријату за образовање

Милленниум теам доо 2010:

Технички директор предузећа:
– израда тендерске документације, ревизија пројеката и извођење радова на специјалним објектима нискоградње и инфраструктуре
– примарна и секундарна мрежа водовода и канализације за град Костајница
– постројења за пречишћавање отпадних вода (Старчево и Руменка)
– секундарна мрежа водовода општина Лазаревац
– резервоари Дражановац и Рипањ

Технички директор Јавног комуналног предузећа у Старој Пазови – 2011
Главни инжењер за В и К у Гемаx-у – 2011.

Извршни директор Сектора за техничке послове Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд – новембар 2011.- тренутно

Остала знања:
Знање рада на рачунару
Језици:
енглески језик (добро)
француски језик (основно)
српски језик (матерњи)

Лични подаци:

 • Име и презиме: Бојана Глежнић
 • Датум рођења: 21.01.1979. године
 • Брачни статус: удата, 2 деце

Образовање:

 • – 2010. – Факултет за економију и инжењерски менаџмент ФИМЕК, дипломирани економиста, Новосадски универзитет
 • – 2000. – Београдска пословна школа, економиста за финансије – Рачуноводство и банкарство, Београдски универзитет
 • – 1998. – Неготинска гимназија, друштвено – језички смер

Радно искуство:

 • од године – тренутно: Јавно предузеће „Градско стамбено“ – Извршни директор сектора за корпоративно управљање
 • – 2013.: Дом за старе „Радост“ – Саветник
 • – 2012.: Банка Интеса а.д Београд – Благајник/ликвидатор
 • – 2010.: Здравствени центар Неготин – Шеф фактурне службе
 • – 2005.: Власник самосталне трговинске радње

Посебна знања и вештине:

 • Сертификат за службеника за јавне набавке
 • ECDL Core Certificate
 • Знање рада на рачунару: MC Office (Word, Excel, PowerPoint) и активно коришћење интернет комуникација
 • Остало: Возачка дозвола Б категорије (од 1998 год.)

Страни језик:

 • Енглески (средњи ниво, говорни и писани)
 • Немачки језик (средњи ниво, говорни и писани)

Рођен 1992. године у Ужицу. Дипломирао на Економском факултету Универзитета у Београду 2016. године, након чега на истом факултету завршава мастер академске студије, а 2021. године постаје и докторанд на смеру пословно управљање. Државни стручни испит положио 2022. године. Током студија од Развојне агенције Србије добио награду за најбоље идејно и пројектно решење у области сузбијања незапослености девастираних региона.

Од 2014. године пословно искуство стиче у мултинационалној ревизорско-консултантској компанији Ernst&Young, након чега на Економском факултету постаје сарадник а затим и координатор Центра за сарадњу са привредом и Стартап центра као подјединице.

Од 2018. године упоредо са радом на факултету, обавља послове комерцијалног менаџера у компанији POLIESTER CEVI d.о.о.

Као екстерни консултант био је ангажован на многим значајним пројектима: Развој стратегије позиционирања бренда компаније (EY бренд амбасадори, Morph Networks); Израда пословног дела студије изводљивости у домену енергетике и оперативног пословања (KWH); Развој производње медицинских средстава и оперативних процеса (Hygienx); Развој пословног дела увођења стандардизације пословања у пословним организацијама у Србији. Посебно специјализован за развој стартап пословних модела.

Почетком 2022. године изабран за начелника финансија у ГО Звездара.

Од септембра 2022. године обавља функцију извршног директора Сектора управљања инвестицијама, развоја и планирaња у ЈП „Градско стамбено“ Београд.

Аутор и коаутор више научних радова из области пословног управљања са фокусом на логистику и менаџмент ланца снабдевања.

Члан асоцијације Serbian Researchers.

Течно говори енглески језик и има основна знања руског.

Надзорни одбор

Датум и место рођења: 06.11.1959. године, Пећ, Косово и Метохија, Република Србија
Држављанство: Републике Србије
Породични статус: oжењен
Занимање: официр у пензији

ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ
– Филозофски факултет у Приштини, занимање: Професор историје
– Факултет општенародне одбране у Београду, занимање: Професор општенародне одбране

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО
2012.- и даље: Предузетник
2016.-2020.: Члан Управног одбора у ПУ „Чика Јова Змај“ на Вождовцу
2013.-2017.: Председник Управног одбора Ученичких домова у Београду
2011.: Члан управног одбора у ЈКП „Инфостан технологије“ Београд
03.09.1978.-31.12.2011.: ЈНА – Послови официра у органима војне безбедности

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ
– Успешно похађао више допунских курсева у оквиру Службе безбедности ЈНА
– IT вештине и познавање рада софтверских пакета (Word, Excel, PowerPoint)

СТРАНИ ЈЕЗИК
– Знање руског и албанског језика

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ
– Аналитичност, способност квалитетног управљања и руковођења

СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ
– Комуникативност, способност тимског и индивидуалног рада
РЕФЕРЕНЦЕ
– Више пута одликован и награђиван за свој рад и понашање у органима безбедности ЈНА

Лични подаци:

 • Име и презиме: Бојана Глежнић
 • Датум рођења: 21.01.1979. године
 • Брачни статус: удата, 2 деце

Образовање:

 • – 2010. – Факултет за економију и инжењерски менаџмент ФИМЕК, дипломирани економиста, Новосадски универзитет
 • – 2000. – Београдска пословна школа, економиста за финансије – Рачуноводство и банкарство, Београдски универзитет
 • – 1998. – Неготинска гимназија, друштвено – језички смер

Радно искуство:

 • од године – тренутно: Јавно предузеће „Градско стамбено“ – Извршни директор сектора за корпоративно управљање
 • – 2013.: Дом за старе „Радост“ – Саветник
 • – 2012.: Банка Интеса а.д Београд – Благајник/ликвидатор
 • – 2010.: Здравствени центар Неготин – Шеф фактурне службе
 • – 2005.: Власник самосталне трговинске радње

Посебна знања и вештине:

 • Сертификат за службеника за јавне набавке
 • ECDL Core Certificate
 • Знање рада на рачунару: MC Office (Word, Excel, PowerPoint) и активно коришћење интернет комуникација
 • Остало: Возачка дозвола Б категорије (од 1998 год.)

Страни језик:

 • Енглески (средњи ниво, говорни и писани)
 • Немачки језик (средњи ниво, говорни и писани)

Организациона шема Јавног предузећа Градско стамбено

 • Одељење за одржавање и контролу чишћења
 • Одељење за техничку припрему
 • Одељење хитних интервенција и оперативних послова
 • Одељење за одржавање на радним јединицама:
  • РЈ Стари град
  • РЈ Палилула
  • РЈ Савски Венац
  • РЈ Звездара
  • РЈ Врачар
  • РЈ Вождовац
  • РЈ Чукарица
  • РЈ Нови Београд
  • РЈ Земун
  • РЈ Раковица
 • Служба за правне и опште послове
 • Служба за економско-финансијске послове
 • Служба за јавне набавке
 • Служба за односе са грађанима и информисање
 • Служба информационих технологија