Данијелова 33, Београд
11011
jpgs@stambeno.com
Бесплатни фиксни позиви: 0800 11 00 11
  • Српски језик
Alt Text

Организација и руководство

Руководство

Рођен 12.5.1993. године. Основну и средњу школу завршио као носилац Вукове дипломе. Дипломирао на Економском факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,12. На истом факултету завршио мастер академске студије са просечном оценом 10,00. Приводи крају и мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.

Од фебруара 2016. године био је ангажован на Економском факултету Универзитета у Београду на позицији координатора Центра за сарадњу са привредом.

Oктобра 2018. године постаје асистент-демонстратор на Економском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

До јула 2021. године руководи „Талент програмом“ у Народној банци Србије, а до августа 2022. године на дужности је заменика генералног директора Дирекције за људске ресурсе и организациона питања Народне банке Србије.

Од августа 2022. године обавља фунцкију в.д. директора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд.

Учесник бројних стручних и научних конференција у земљи и иностранству.

Течно говори енглески језик, добро познаје руски и има основна знања шпанског .

Ожењен, отац једног детета.

Рођена 29.06.1981. године у Београду.
Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету 2012. године
завршила је мастер академске студије из области међународног права, а 2021. године као
стипендиста Европске банке за обнову и развој завршава међународне мастер студије из области
Менаџмента у јавним набавкама, у реализацији Универзитета у Београду – Правни факултет и
Универзитета у Риму – Tor Vergata, Департман за економију и финансије.
Правосудни испит је положила 2012. године.
Професионалну каријеру започела је као приправник у Другом општинском суду у Београду, а
затим је радно ангажовање наставила у Министарству унутрашњих послова у Одељењу за јавне
набавке а од 2019. године у Сектору за међународну сарадњу, европске послове и планирање као
главни службеник за правна питања у Одељењу за управљање пројектима. У Јавно предузеће
„Градско стамбено“ Београд долази у децембру месецу 2022. године на радно место руководиоца
службе за правне и опште послове.
Од 01.08.2023. године обавља послове извршног директора за правне и опште послове.
Поседује сертификат службеника за јавне набавке.
Успешно је завршила специјалистичку обуку за јавне набавке у организацији Правног факулета
Универзитета у Лајдену и Хашке академије за локану самопуправу коју је финансирало
Министарство спољних послова Холандије. Учесник бројних конференција у земљи и
иностранству.
Члан удружења компанијских правника.
Течно говори енглески језик.
Удата, мајка једног детета.

Рођен 1992. године у Ужицу. Дипломирао на Економском факултету Универзитета у Београду
2016. године, након чега на истом факултету завршава мастер академске студије, а 2021. године
постаје и докторанд на смеру пословно управљање. Државни стручни испит положио 2022.
године. Током студија од Развојне агенције Србије добио награду за најбоље идејно и пројектно
решење у области сузбијања незапослености девастираних региона.
Од 2014. године пословно искуство стиче у мултинационалној ревизорско-консултантској
компанији Ernst&Young, након чега на Економском факултету постаје сарадник а затим и
координатор Центра за сарадњу са привредом и Стартап центра као подјединице.
Од 2018. године упоредо са радом на факултету, обавља послове комерцијалног менаџера у
компанији POLIESTER CEVI d.о.о.
Као екстерни консултант био је ангажован на многим значајним пројектима: Развој стратегије
позиционирања бренда компаније (EY бренд амбасадори, Morph Networks); Израда пословног дела
студије изводљивости у домену енергетике и оперативног пословања (KWH); Развој производње
медицинских средстава и оперативних процеса (Hygienx); Развој пословног дела увођења
стандардизације пословања у пословним организацијама у Србији. Посебно специјализован за
развој стартап пословних модела.
Почетком 2022. године изабран за начелника финансија у ГО Звездара.
У Јавно предузеће „Градско стамбено“ Београд долази у септембру 2022. године на функцију
извршног директора сектора управљања инвестицијама, развоја и планирaња.
Од 01.08.2023. године обавља послове извршног директора за оперативне послове.
Аутор и коаутор више научних радова из области пословног управљања са фокусом на логистику
и менаџмент ланца снабдевања.
Члан асоцијације Serbian Researchers.
Течно говори енглески језик и има основна знања руског.

ОБРАЗОВАЊЕ

1994-1998 Неготинска гимназија, друштвено – језички смер
1998-2000 Београдска пословна школа, економиста за финансије
рачуноводство и банкарство, Београдски универзитет
2008-2010 Факултет за економију и инжењерски менаџмент, ФИМЕК,
Новосадски универзитет

РАДНО ИСКУСТВО

1999 -2005 Власник самосталне трговинске радње
2005-2010 Здравствени центар Неготин – шеф фактурне службе
2010-2012 Banca Intesa a.d Београд – благајник/ликвидатор
2012-2013 Дом за старе „Радост“ – саветник
2013-2018 ЈП „Градско стамбено“ Београд- руководилац службе за јавне набавке
2018 -2023 ЈП „Градско стамбено“ Београд- извршни директор сектора за корпоративно управљање
2023 и даље ЈП „Градско стамбено“ Београд- извршни директор за економско финансијске послове

ПОСЕБНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

Посебне обуке:
Сертификат за службеника за јавне набавке
ECDL Core Cetificate

Познавање радног окружења:
Windows 7, Vista, XP
Познавање: MS Office paketa (Word, Exel)

Остало: активно коришћење интернет комуникација
Активан возач, Б категорија (од 1998.)

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Први језик: Енглески (средњи ниво, говорни и писани)
Други језик: Немачки језик (средњи ниво, говорни и писани)

Надзорни одбор

Датум и место рођења: 06.11.1959. године, Пећ, Косово и Метохија, Република Србија
Држављанство: Републике Србије
Породични статус: oжењен
Занимање: официр у пензији

ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ
– Филозофски факултет у Приштини, занимање: Професор историје
– Факултет општенародне одбране у Београду, занимање: Професор општенародне одбране

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО
2012.- и даље: Предузетник
2016.-2020.: Члан Управног одбора у ПУ „Чика Јова Змај“ на Вождовцу
2013.-2017.: Председник Управног одбора Ученичких домова у Београду
2011.: Члан управног одбора у ЈКП „Инфостан технологије“ Београд
03.09.1978.-31.12.2011.: ЈНА – Послови официра у органима војне безбедности

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ
– Успешно похађао више допунских курсева у оквиру Службе безбедности ЈНА
– IT вештине и познавање рада софтверских пакета (Word, Excel, PowerPoint)

СТРАНИ ЈЕЗИК
– Знање руског и албанског језика

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ
– Аналитичност, способност квалитетног управљања и руковођења

СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ
– Комуникативност, способност тимског и индивидуалног рада
РЕФЕРЕНЦЕ
– Више пута одликован и награђиван за свој рад и понашање у органима безбедности ЈНА

ОБРАЗОВАЊЕ

1994-1998 Неготинска гимназија, друштвено – језички смер
1998-2000 Београдска пословна школа, економиста за финансије
рачуноводство и банкарство, Београдски универзитет
2008-2010 Факултет за економију и инжењерски менаџмент, ФИМЕК,
Новосадски универзитет

РАДНО ИСКУСТВО

1999 -2005 Власник самосталне трговинске радње
2005-2010 Здравствени центар Неготин – шеф фактурне службе
2010-2012 Banca Intesa a.d Београд – благајник/ликвидатор
2012-2013 Дом за старе „Радост“ – саветник
2013-2018 ЈП „Градско стамбено“ Београд- руководилац службе за јавне набавке
2018 -2023 ЈП „Градско стамбено“ Београд- извршни директор сектора за корпоративно управљање
2023 и даље ЈП „Градско стамбено“ Београд- извршни директор за економско финансијске послове

ПОСЕБНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

Посебне обуке:
Сертификат за службеника за јавне набавке
ECDL Core Cetificate

Познавање радног окружења:
Windows 7, Vista, XP
Познавање: MS Office paketa (Word, Exel)

Остало: активно коришћење интернет комуникација
Активан возач, Б категорија (од 1998.)

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Први језик: Енглески (средњи ниво, говорни и писани)
Други језик: Немачки језик (средњи ниво, говорни и писани)

Организациона шема Јавног предузећа Градско стамбено