Данијелова 33, Београд
11011
jpgs@stambeno.com
Бесплатни фиксни позиви: 0800 11 00 11
  • Српски језик
Alt Text

Хитне интервенције

Хитне интервенције су активности одржавања којима се отклања непосредна опасност по живот, здравље и сигурност људи и имовине које се извршавају без одлагања, а најкасније у року од 48 сати. Одељење хитних интервенција и оперативних послова извршава ове послове свакодневно, непрекидно 24 часа дневно.

Послови хитних интервенција обухватају:

– одглављивање, обезбеђење и ослобађање лица и ствари из заглављене кабине лифта
– затварање воде на централном вентилу и главним вентилима услед пуцања водоводне инсталације;
– интервенције којима се на згради обезбеђује редовно снабдевање водом и електричном енергијом;
– одгушење канализационе мреже у згради или њеном посебном делу
– обезбеђење угроженог простора (тротоара, прилазних стаза и др.)
– предузимање заштитних мера у циљу превенције пожара и других оштећења, којима се спречава угрожавање безбедности лица и имовине;

Искусни мајстори одељења за хитне интервенције излазе на терен одмах по пријему позива, 24 часа дневно, сваког дана у години, ради заштите живота и здравља људи, односно њихове имовине. У Одељењу хитних интервенција и оперативних послова раде мајстори свих профила под руководством инжењера и техничара – диспечера. Одељење је опремљено савременим алатима, резервним деловима и возилима, тако да се по примљеном позиву одмах реагује и у најудаљеније делове града стиже за најкраће могуће време.

У току 2020. године извршено је више од 15.000 хитних интервенција.
Контакт телефони намењени корисницима су 11011 .

Сазнај више
> Текуће поправке

Позивни центар
11011
Радним данима
8:00 – 20:00
Суботом 8:00 – 20:00