Данијелова 33, Београд
11011
jpgs@stambeno.com
Бесплатни фиксни позиви: 0800 11 00 11
  • Српски језик
Alt Text

Инвестициона улагања

Инвестициони радови подразумевају извођење посебно уговорених послова већег обима и вредности, као и координацију и надзор над њиховим обављањем.

ЈП Градско стамбено обавља инвестиционе радове на зградама, по захтеву управника стамбених заједница. Ови послови се посебно уговорају, а плаћање почиње након извршених радова, са могућношћу отплате на до 60 месечних рата.